Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

АКРЕДИТАЦІЯ МАГІСТРОВ

Первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Галузеве машинобудування»

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України » від 11 січня 2019 року № 49-л з 11 лютого по 13 лютого 2019 року на кафедрі «Машини та агрегати металургійного виробництва» працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Галузеве машинобудування»  зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національній металургійній академії України

До складу комісії входили:

голова експертної комісії: Фідровська Наталія Миколаївна – професор кафедри галузевого машинобудування Харківського автомобільно-дорожнього університету, доктор технічних наук, професор;

член експертної комісії: Ступницький Вадим Володимирович, професор кафедри технології машинобудування Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, доцент.

Під час експертної оцінки комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців та їх відповідність нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв'язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою, яка підлягає акредитації.

 Експерти позитивно оцінили роботу кафедри з підготовки магістрів за ОПП "Галузеве машинобудування". З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ.Вгору: АКРЕДИТАЦІЯ