Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Гануш Василь Іванович photo

Гануш Василь Іванович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail:

Телефон : 36-51

Кімната : 449

Закінчив з відзнакою Національну металургійну академію України (НМетАУ) у 2001 р., м. Дніпропетровськ, отримав кваліфікацію магістра інженерної механіки. З 2001 р. до 2004 р. аспірант кафедри Машин і агрегатів металургійного виробництва (МАМВ) НМетАУ. З 2004 р. асистент кафедри МАМВ, з 2013 року заступник завідувача кафедри МАМВ з навчальної роботи. З 2016 року старший викладач кафедри МАМВ.  В 2023 році захистив під керівництвом професора, д.т.н. Білодіденка С. В. дисертацію на тему «Оцінка технічного стану базових конструкцій  пресо-прокатного устатковання після довготривалої експлуатації» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.  З 2023 року доцент кафедри Галузевого машинобудування.

Основні напрями наукової та науково-педагогічної діяльності – дослідження технічного стану базових конструкцій  пресо-прокатного обладнання після довготривалої експлуатації, дослідження обладнання конвертерного виробництва та безпеки механічний систем конверторного комплексу. Кількість праць: наукових статей – 45 (в тому числі 6, що індексуються в науково-метрічній базі Scopus); навчально-методичних видань - 15.