Національна металургійна академія України

Освітньо-професійна програма "Галузеве машинобудування (PhD)",
спеціальность: 133 - Галузеве машинобудування

Кваліфікації

PhD

Навики

Опис