Національна металургійна академія України

Освітньо-професійна програма "Галузеве машинобудування (магістр)",
спеціальность: 133 - Галузеве машинобудування

Кваліфікації

магістр

Навики

Опис