Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Реєстр тем випускних робіт бакалаврів та магістрів

Розв'язання економічного завдання або практичної проблеми із застосуванням економіко-математичних методів, моделей та інформаційних технологій з питань удосконалення:

1) cистеми транспортної логістики підприємства;

2) системи кадрового управління;

3) cистеми розподілу робіт;

4) cистеми управління банківською діяльністю;

5) системи визначення попиту на товари і послуги підприємства;

6) системи прийняття управлінських рішень та їх оцінки;

7) системи управління запасами на підприємствах;

8) системи моніторингу процесів діяльності підприємства/організації;

9) системи забезпечення працездатності, безпеки та надійності компанії;

10) системи ефективного управління ризиками;

11) системи антикризового управління;

12) системи аналізу інвестиційної діяльності та діагностики проектів розвитку;

13) системи оцінки нових інформаційних технологій з метою впровадження на підприємствах;

14) системи управління маркетинговою діяльністю;

15) системи аналізу, планування і контролю на підприємствах.