Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Наукова діяльність

Студенти кафедри Економічної інформатики приймають активну участь:
- у роботі конференцій, що проводяться іншими навчальними закладами України (Донецьк, Запоріжжя, Харків, Черкаси та ін.);
- у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація»;
- у Всеукраїнській студентській олімпіаді з економічної кібернетики, яка відбувається на базі провідних навчальних закладів України;
- у міжнародній командній олімпіаді з програмування за версією ACM ICPC;
- у щорічному міському конкурсі на кращу науково-практичну розробку «ІНТЕЛЕКТ-ТВОРЧІСТЬ-УСПІХ», який проводиться Дніпропетровською міською організацією роботодавців.

Відомості про участь студентів у конференціях, конкурсах, олімпіадах у 2012-2019 рр.

Рік

П.І.Б. студента

Нагорода

Місто проведення

2012

Харитонова А.

4 місце, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Вінницький національний технічний університет

2012

Яхтіна А.

Диплом ІІІ ступеня за перемогу в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної кібернетики

Полтавський університет економіки і торгівлі

2013

Яхтіна А.

Диплом ІІІ ступеня за перемогу в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної кібернетики

Полтавський університет економіки і торгівлі

2013

Команда у складі:
Ковтун Ю.,
Гапонова М., Савран М.

Certificate of Achievement. Dnipropetrovsk Region Programming  ACM ICPC 2013

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

2013

Яхтіна А.

Диплом III ступеня

Конкурс студентських наукових робіт, Президія Академії наук України, м. Київ

2014

Команда у складі:
Ковтун Ю., Зелік В.,
Усов О.

Certificate of Achievement. Dnipropetrovsk Region Programming  ACM ICPC 2014

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

2014

Хаустова М.

Диплом ІІІ ступеня за перемогу в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної кібернетики

Черкаський національний університет банківської справи

2015

Зелік В.
Миронова К.
Шишкевич Р.

Заохочувальні дипломи учасників
II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Інформатика»

Національний аерокосмічний університет ім. М. Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

2015

Савран М.
Куць Я.
Зелік В.
Сокиринський Д.

Диплом у номінації "Кращий аналітик"
Заохочувальний диплом
Заохочувальний диплом
Диплом у номінації "Креативний підхід до вирішення економічних завдань"
у ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки та спеціальністю «Економічна кібернетика»

Львіський інститут банківської справи

2015

Команда у складі:
Зелік В., Гуліда Н., Сокиринський Д.

Заохочувальний диплом учасника Міжнародної студентської олімпіади з програмування за версією АСМ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

2015

Команда у складі:
Зелік В.,
Сокиринський Д.,
Дідовик А.

Заохочувальний диплом учасника
1/4 фіналу Всесвітньої олімпіади з програмування за версією АСМ

Національний аерокосмічний університет
ім. М.Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

2015

Команда у складі:
Зорін А., Мороз Я., Сокиринський Д., 
Зелік В., Миронова К.

Заохочувальний диплом учасника
Конкурсу командних проектів в рамках Всеукраїнського молодіжного економічного форуму «Економіка України: шляхи виходу з кризи»

Університет "КРОК", м.Київ

2015

Мороз Я.

Переможець І етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом "Математичні методи, моделі в економіці"

Запорізький національний університет

2016

Команда у складі:
Шишкевич Р., 
Зелік В.,
Сокиринський Д.

Заохочувальний диплом учасника
ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування ACM ICPC 2016 (1/4 фіналу) у Центральному регіоні

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

2017

Команда-1 у складі:
Шишкевич Р., Зелік В., Сокиринський Д.

Команда-2 у складі: Білецький В.,
Романченко А.,
Таран О.

Заохочувальний диплом
учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування ACM ICPC 2017
(1/8 фіналу) у Центральному регіоні

Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара

2017

Романченко А.

Білецький В.

7 місце

11 місце
в номінації «Інженерні науки» ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інформатика»

Національний аерокосмічний університет
ім. М.Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

2017

Миронова К.

Педан А.

Грамота в номінації "Високий рівень теоретичних знань"

 Грамота в номінації «Оригінальне застосування методів лінійної оптимізації»
у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки/спеціальності «Економічна кібернетика»

Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

2017

Зелік В.

 Сокиринський Д.

Диплом ІІІ ступеня

Грамота «За високу практичну цінність отриманих результатів»
у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю «Математичні методи, моделі в економіці»

Запорізький національний університет

2017

Команда у складі:
Шишкевич Р., Зелік В., Сокиринський Д.

11 місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка

2018

Команда у складі:
Шишкевич Р.; 
Миронова К., Білецький В.

9-е місце серед студентських команд комп’ютерних спеціальностей Дніпропетровської області (м. Дніпро, м. Кам’янське, м. Кривий Ріг);

 17-е місце серед студентських команд центрального регіону (Кіровоградська, Дніпропетровська, Полтавська та Черкаська області);

 32-е місце серед 180 команд центрального регіону, включаючи ті, що виступали поза конкурсом

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

2018  Бушуєв К.  Переможець Стипендіальної програми «Завтра.UA», отримав щомісячну стипендію розміром 2 240 гривень  Фонд Віктора Пінчука
2019  Команда у складі: Білецький В., Вишневецький К.  Certificate of Achievement. Dnipropetrovsk Region Programming  ACM ICPC 2019  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
2019  Гузенко Л.  11 місце у ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інформатика»  Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»


Вгору: Наукова діяльність студентів та молодих учених