UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Кафедра економічної інформатики

Бандоріна Лілія Миколаївна photo

Завідувач кафедрою: Бандоріна Лілія Миколаївна

Контакти:

Адреса Україна, 49600, м.Дніпро, пр.Гагаріна, 4, НМетАУ, кафедра економічної інформатики

E-mail: kaf.ei@metal.nmetau.edu.ua

Телефон: (0562) 47-43-61, 30-73Розвиток досліджень, що проводяться кафедрою економічної інформатики в області розробки автоматизованих систем, автоматизації проектування, розробки діалогових автоматизованих систем забезпечило в даний час створення на кафедрі таких наукових напрямів, як комп'ютеризація інформаційних процесів в управлінні народним господарством (проф. М.С. Кузнєцов); аналіз та синтез діалогових систем управління (доц. М.М. Лісовенко); розробка методів інтелектуальної підтримки прийняття економічних рішень з урахуванням рівня невизначеності проблемної ситуації (проф. К.Ф. Ковальчук); організація процесів обробки інформації з урахуванням цінності, старіння і споживання (проф. Б.І. Мороз). В основі наукових розробок з цих напрямків використовуються економіко-математичні методи - теорія розпізнавання образів, теорія нечітких множин, імітаційне моделювання, штучний інтелект.

Про ефективність цих напрямків говорить той факт, що викладачі кафедри систематично виступають з доповідями на конференціях, що проводяться в Україні, країнах СНД, США, Китаї, Польщі. На кафедрі ЕІ підготовлено і захищено кілька кандидатських і докторських дисертацій. Кваліфікація доктора наук була присвоєна В.А. Подсолонко, Г.Ю. Маклакову, Б.І. Морозу, К.Ф. Ковальчуку. Вчене звання професора присвоєно у період роботи на кафедрі В.А. Подсолонко, Г.Ю. Маклакову, Б.І. Морозу,
М.С. Кузнєцову, К.Ф. Ковальчуку, Л.М. Савчук.


На кафедрі завжди особлива увага приділяється методиці викладання. Розробляються ділові ігри, навчальні системи. Автоматизована навчальна та контролююча система, розроблена студентами під керівництвом професора М.С. Кузнєцова, використовувалася при діагностиці знань на державному іспиті кваліфікаційного рівня «бакалавр». Широко використовувалася створена методика аудіовізуальних пристроїв, побудована на ігрових моделях.

Сьогодні великого значення набуває вдосконалення процесу організації та механізмів взаємодії зі студентами денної та заочної форми навчання за рахунок інтенсивного втілення в навчальний процес інформаційних та комунікаційних технологій. На кафедрі розроблено та впроваджено інформаційно-програмна система адаптивного онлайнового навчання з використанням комбінації програмних засобів ОС Windows і хмарного сховища даних. Проводиться постійна актуалізація та підтримка інформаційних ресурсів цієї системи з наданням студентам доступу до загальної інформації про кафедрі, так і спеціалізованої інформації (банку електронних версій навчально-методичної літератури; результатів поточної успішності; розкладом занять та консультацій викладачів; організації та проведення Online консультацій викладачів кафедри; системі зворотного зв'язку у вигляді журналу пропозицій і зауважень).

Кафедра економічної інформатики приймає активну участь у підвищенні кваліфікації викладачів в області обчислювальної техніки, що в свій час було відзначено Почесною грамотою Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти.

В даний час викладачі кафедри економічної інформатики готують бакалаврів, магістрів і спеціалістів з економічної кібернетики, використовуючи методику Болонського процесу. Студенти п'ятого курсу (спеціалісти і магістри) навчаються за двома спеціалізаціями: «Інформаційні системи в економіці», «Комп'ютерні технології в економічних системах». Студенти-кібернетики неодноразово займають призові місця на олімпіадах з програмування та економіко-математичного моделювання. Для популяризації спеціальності «Економічна кібернетика» кафедри економічної інформатики для школярів на безоплатній основі створена школа юного програміста, в яку запрошуються учні старших класів.

Останні 8 років кафедра активно бере участь у підготовці професіоналів з економічної кібернетики для зарубіжних країн. У 2006 р. були налагоджені тісні контакти НМетАУ з Ляонинским інформаційним професійним технічним інститутом. Десять випускників цього інституту отримали дипломи бакалаврів на нашій кафедрі. В даний час ще одна група студентів з Китаю закінчила навчання за спеціальністю «Економічна кібернетика». Кафедра приділяє велику увагу якості навчання цих студентів. Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки та навчальні посібники з усіх спеціальних дисциплін для іноземних студентів, в яких врахована специфіка їх підготовки.

Вибрані науково-педагогічні напрямки кафедри дозволяють готувати спеціалістів і магістрів високого рівня, а випускники кафедри користуються успіхом: їх запрошують на роботу в банки, фірми, на металургійні підприємства, робота в яких є престижною, і де фахівці проходять відбір на конкурсній основі.facebook banner   twitter banner   youtube banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2017 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Інформація для абітурієнтів

Історія кафедри

Про спеціальність

Освітнi програми

Наукова діяльність

Студентська наука

Навчально-методична література

Дистанційне навчання

Інформація для заочників

Конкурс для школярів "СУПЕРІНФОКЛАС"

Консультації викладачів кафедри

Дипломування-2018