Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Методичні вказівки


Додатки

Позапічна обробка (vnepechnaya_obrabotka.pdf 26640 kb)

Менеджмент ресурсозаощаджуючих технологій та охорона довкілля (menedzhment_resursozaoschadzhuyuchih_tehnologiy_ta_ohorona_dovkillya_2015.pdf 2209 kb)

Конвертерне виробництво сталі у прикладах і задачах (konverterne_vironitstvo_stali_u_prikladah_i_zadachah.pdf 1811 kb)

Основи наукових досліджень за фахом (osnovi_naukovih_doslidzhen_za_fahom.pdf 1393 kb)

Організація технологій з підвищення якості сталі (organizatsiya_tehnologiy_z_pidvischennya_yakosti_stali.pdf 1003 kb)

Теорія розливки і кристалізації сталі (teoriya_rozlivki_i_kristalizatsiyi_stali.pdf 3574 kb)

Конструкції технологічних агрегатів за фахом (konstruktsiyi_tehnologichnih_agregativ_za_fahom.pdf 5774 kb)

Технологічне проектування за фахом (tehnologichne_proektuvannya_za_fahom.pdf 875 kb)

Програма практики магістрів (programa_praktiki_magistriv.pdf 464 kb)

Технології та обладнання фінішних процесів виробництва сталі.pdf (tehnologiya_ta_obladnannya_finishnih_protsesiv_virobnitstva_stali.pdf 2358 kb)

Організація виконання випускних кваліфікаційних робіт у НМетАУ (2016_organizatsiya_vikonannya_vipusknih_kvalifikatsiynih_robit_u_nmetau._2016.pdf 977 kb)

metodichni_vkazivki_do_vikonannya_laboratornih_robit_z_distsiplini_tehnologiya_rozlivki_stali.doc (metodichni_vkazivki_do_vikonannya_laboratornih_robit_z_distsiplini_tehnologiya_rozlivki_stali.doc 3779 kb)Вгору: Навчальна діяльність