Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Величко Олександр Григорович photo

Величко Олександр Григорович

член-кореспондент НАНУ, доктор технічних наук, професор

Контакти:

E-mail: rector@nmetau.edu.ua

Телефон : +38 (056) 745 31 56

Кімната :

Член-кореспондент Національної Академії наук України, доктор технічних наук, професор, академік АН Вищої школи України, академік АІН України, заслужений працівник народної освіти України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, нагороджений орденом "За заслуги" 3-го та2-го ступеня, ректор академії.

З 1979 року по теперішній час - на викладацькій роботі у ДМетІ (тепер НМетАУ) - асистент, доцент, а з 1995 року професор. У 1994 році захистив докторську дисертацію. Автор більш як 480 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. 5 монографій, підручників, патентів та авторських свідоцтв на винаходи

Створив теорію коливальних явищ і вібрацій у сталеплавильних та позапічних процесах, розробив на цій основі вібраційні системи контролю й керування ними. Розробив принципово нову концепцію конструювання та експлуатації дуттьових пристроїв для сталеплавильних агрегатів, впровадив у виробництво високонадійне технологічне обладнання металургійних цехів.

Наукову і викладацьку діяльність плідно поєднує з організаторською роботою у вищому навчальному закладі: 1988-1996рр. - декан металургійного факультету; 1996-2001рр.- проректор з навчальної роботи, а з квітня 2001 року по теперішній час - ректор Національної металургійної академії України.

Творчо працює над удосконаленням організації і змісту підготовки фахівців, впровадження ступеневої освітянської системи. Впроваджує сучасні методи управління навчальним процесом та навчальним закладом із застосуванням нових інформаційних технологій. Його пропозиції знаходять підтримку у студентських і викладацьких колах.

Член Державної акредитаційної комісії МОН. Голова спеціалізованої вченої ради Д.08.084.03 з захисту докторських і кандидатських дисертацій, Голова експертної ради з матеріалознавства і архітектури Міністерства освіти і науки України, член секції "Металургія" комітету з Державних премій в галузі науки і техніки. Голова ради ректорів вищих навчальних закладів при голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Основні наукові праці:

"Вибрация в конвертерной плавке"(2000); "Высоконадежное металлургическое оборудование в ресурсосберегающих технологиях "(2000); "Безкоксова металургія заліза " (2002)"; "Внепечная обработка стали" (2005); "Плазменные процессы бескоксового производства железа " (2005).