Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Палагута Вадим Іванович photo

Палагута Вадим Іванович

доктор філософських наук, професор

Контакти:

E-mail: vipalu@ukr.net

Телефон : 3-116

Кімната : 458

Завідувач кафедри інженерної педагогіки, доктор філософських наук, професор,

гарант освітньої програми підготовки докторів філософії (Ph.D) зі спеціальності 033 - Філософія,

член науково-методичної комісії №1 з загальної та професійної освіти МОН України.

 

Член спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара із захисту докторських та кандидатських  дисертацій з історії філософії (09.00.05) та соціальної філософії і філософії історії (09.00.03),

член спеціалізованої вченої ради Д. 17.051.05 при ДВНЗ «Запорізький національний університет» із захисту докторських та кандидатських  дисертацій з соціальної філософії і філософії історії (09.00.03),

 

Член редколегії  фахового українського журналу "Філософія та політологія в контексті сучасної культури" (Категорія Б), ДНУ імені Олеся Гончара, м. Дніпро;  член редколегії  фахового українського журналу «Культурологічні дослідження» - ЗНУ,  м. Запоріжжя  (Категорія Б); член українського союзу психотерапевтів (УСП).

 

Читає дисципліни: філософія, основи професійної діяльності інженера-педагога, дидактичні основи професійної освіти, психологія особистості та розвитку людини, конфлікти в житті людини і шляхи їх подолання, конфлікти у трудових колективах, теорія управління та керівництво навчальними закладами та організаціями, педагогіка і психологія вищої школи, філософські основи освіти, логіка наукових досліджень, психологія управління, основа управлінського консультування : психологічний аспект.

 

Сфера наукових інтересів: соціальна філософія, історія філософії, філософська антропологія, політична філософія, психологія управління, філософія освіти, сучасний психоаналіз.

 

Загальна кількість наукових праць: більше 200, у т.ч. монографій 4 ( 1 – одноосібна, 3 – колективних); статті у фахових журналах та збірниках: близько 90, у т.ч. 3 статті у Web of Science та Scopus.

 

Google Scholar

ResearchGate

ORCID

 

Відмінник освіти МОН України.