Національна металургійна академія України

Освітньо-професійна програма "Металургія сталі",
спеціальность: 136 - Металургія

Кваліфікації

бакалавр (136)

Навики

Металургія сталі;

Технології та обладнання металургійного виробництва

Опис

Ліцензований об'єм прийому студентів на 1 курс -1 група-25 чоловік та на 3 курс приймаються випускники технікумів. Крім цього,кафедра виконує підготовку кадрів вищої кваліфікації(кандидатів, докторів наук) через аспірантуру та докторантуру, а також забеспечує підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогичних, технічних та інженерних кадрів, в тому числі,через Державний інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних кадрів та спеціалістів гірничо-металургійного комплексу України.

Підготовка фахівців з металургії сталі вперше в Україні започаткована в Катеринославському гірничому училищі у 1899 році на кафедрі металургії. В 1925 році підготовка інженерів-сталеплавильників проводиться на окремій кафедрі металургії сталі.

З 1993 року кафедра проводить підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста і магістра напряму підготовки "Металургія" за спеціальністю "Металургія чорних металів", спеціалізація "Металургія сталі". З 2004 року на кафедрі здійснюється також підготовка за спеціалізацією "Металургійний аудит", а з 2006 - "Менеджмент у металургії".

На кафедрі працює аспірантура і докторантура з підготовки кандидатів і докторів наук за спеціальністю "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів".

Щорічний запит підприємств міста і України на випускників кафедри складає 40 осіб. Випускники кафедри працюють на ВАТ "Завод ім. Г.І. Петровського", ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод", ВАТ "АрселорМіттал- Кривий Ріг", ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат", ВАТ "Алчевський металургійний комбінат", ВАТ "МК Азовсталь", ВАТ "МК Запоріжсталь" та інших найпотужніших металургійних підприємствах України. Багато наших випускників працюють на провідних металургійних комбінатах Росії: ВАТ "Северсталь", ВАТ "Норнікель" та інших і роблять кар'єру від начальників цехів до генеральних директорів.

Найкращі випускники кафедри йдуть на наукову роботу в Інститут чорної металургії НАН України; ВАТ "Інтерпайп", науково-дослідні інститути з автоматизації і механізації металургійного виробництва і, звичайно, на рідну кафедру.

Кафедра має наукові і освітянські зв'язки із зарубіжними кафедрами і інститутами: Технічний університет "Московский институт стали и сплавов" (РФ), Сибирский государственный индустриальный университет (РФ), Technische universitet Bergakademia Freiberg (Німеччина), Technika Universita Ostrava (Чехія), Technical University (Словакія), КТН Aplied Process Mettalurgy (Швеція). Щорічно кращі студенти проходять практику та стажування у цих вищих навчальних закладах.

Кафедра пишається своїми кращими випускниками: ректором НМетАУ проф. Величком О.Г., завідувачем кафедри металургії сталі проф. Бойченко Б.М., проф. Охотським В.Б. і інш., наукові праці яких відомі не тільки на Україні, а і у багатьох країнах світу.

Нині на кафедрі працює 5 професорів, докторів наук, 5 доцентів, кандидати наук.

Україна займає сьоме місце в світі з виробництва сталі і п'яте - за обсягом її експорту, що приносить державі 40% валютних надходжень.

Обравши кафедру металургії сталі, молодь матиме змогу долучитися до цих та наступних звершень!