Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Історія кафедри

Майже від самого початку існування Дніпропетровського металургійного інституту в його складі функціонувала кафедра економіки промисловості (створена як підрозділ інженерно-економічного факультету у 1935 році), на якій проводилась підготовка економістів, економічна підготовка студентів технічних спеціальностей, методична і наукова робота.

За всі роки існування кафедри економіки промисловості Національної металургійної академії України – НМетАУ (Дніпропетровського металургійного інституту – ДметІ, Державної металургійної академії України - ДМетАУ) її очолювали лише три завідувача – з 1935 до 1963 р. (з перервою під час Великої Вітчизняної війни) - кандидат економічних наук, доцент Йосиф Соломонович Каган, з 1963 до 2005 р.- доктор економічних наук, професор Тарас Григорович Бень, а з 2005 р. - доктор економічних наук, професор Світлана Борисівна Довбня.         

Перший випуск інженерів-економістів  відбувся вже в 1938 р. В передвоєний період збільшувався контингент студентів, відпрацьовувались навчальні плани. Хоча в цей період на кафедрі працювало всього 8 чоловік, вона крім навчальної і методичної роботи проводила наукові дослідження. 

З початком Великої Вітчизняної війни великі підприємства, організації, учбові заклади евакуювались у східні райони СРСР. Дніпропетровський металургійний інститут було евакуйовано в Магнітогорськ, де велика частина співробітників інституту, в тому числі викладачів кафедри економіки промисловості працювало в Магнітогорському гірничо-металургійному інституті.       

З самого початку відновлення інституту в післявоєнні роки розпочалась підготовка інженерів-економістів за спеціальністю „Економіка, організація і планування чорної металургії”, які одержували призначення на підприємства і в організації не тільки України, а й Уралу, Сибіру, Далекого Сходу, Казахстану, Грузії, Азербайджану, Молдавії, Білорусії, Латвії й інших регіонів і країн. Було виконано комплекс наукових робіт з визначення економічної ефективності збагачення залізних руд Криворізького і Керченського родовищ, ціноутворення в гірничорудній промисловості, обґрунтування норм амортизації на металургійне устаткування, ефективності економічних профілів прокату, вдосконалення і обґрунтування системи господарського розрахунку металургійних підприємств.     

Починаючи з середини 60-х років на кафедрі проводилась значна робота з аналізу і вдосконалення навчальної, методичної, наукової, виховної, громадської роботи. Різко зросли потреби в економічних дослідженнях, розробці систем аналізу, планування, стимулювання, нормативно-методичних положень і інструкцій з різних питань економічної роботи. Кафедра брала активну участь у щорічних координаційних нарадах, згідно з координаційними планами виконувала наукові завдання. Мінчорметом України в складі кафедри було створено галузеву лабораторію ефективності основних виробничих фондів чорної металургії.     

Проводилась велика робота по розширенню складу спеціальностей, збільшенню чисельності і підвищенню рівня підготовки інженерів-економістів. За ініціативою кафедри в 1966 р. була відкрита нова спеціальність „Механізована обробка економічної інформації” (в подальшому вона здобула назву „Економічна інформатика і АСУ”, а в цей час – „Економічна кібернетика”). В 1969 р. була створена окрема профілююча кафедра механізованої обробки економічної інформації.  

З початку 70-х років в інституті і на кафедрі проводилась велика робота з вдосконалення навчального процесу в напрямках підготовки спеціалістів широкого профілю, підсилення фундаментальної підготовки в галузі економічних і математичних дисциплін, практичної підготовки, забезпечення безперервної економічної, математичної, комп’ютерної, екологічної підготовки, поєднання навчального процесу і науково-дослідницької роботи студентів. Позитивний вплив на якість навчального процесу справила розробка і практичне застосування на кафедрі активних методів навчання: проблемних лекцій, виробничих задач, імітаційного моделювання, ділових ігор та ін. Велика увага приділялась науково-дослідницькій роботі студентів, її зв’язкам з навчальним процесом.

На протязі періоду існування змінювалась назва спеціальності: „Економіка, організація і планування чорної металургії”, „Економіка і управління в металургії”. З 1995-1996 навчального року на кафедрі здійснюється підготовка за спеціальністю „Економіка підприємства ”.  

Кафедра економіки промисловості в усі часи приділяла велику увагу обміну досвідом та налагодженню наукових і ділових контактів між колегами-науковцями та практиками. На початку 1966 р. кафедра спільно з кафедрою політекономії провела в ДМетІ економічну конференцію, присвячену переходу підприємств чорної металургії на нову систему планування і економічного стимулювання. Також було проведено економічний семінар для директорів металургійних підприємств України. Продовжуючи цю традицію в ринкових умовах господарювання, в 2006 році кафедрою була організована та проведена Всеукраїнська науково-практична конференція „Інвестиційні та інноваційні процеси в промисловості”. 

Наявність колективу висококваліфікованих науково-педагогічних працівників кафедри (в цей час на кафедрі працює близько 25 викладачів, в тому числі 2 доктори економічних наук, професора; 10 кандидатів наук, доцентів), вдосконалення змісту і методики навчального процесу з врахуванням сучасних вимог, забезпечення навчальною літературою, методичними розробками, комп’ютерною технікою гарантують високий рівень підготовки економістів, а також економічної освіти випускників всіх технічних спеціальностей академії. 

Багаторічна історія і славні традиції кафедри економіки промисловості є гарантією її перспективного майбутнього.Вгору: Історія кафедри