Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Ігнашкіна Тетяна Борисівна photo

Ігнашкіна Тетяна Борисівна

кандидат економічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: tignash@ukr.net

Телефон : (+38056)374-81-21

Кімната : Б-518, 350

Науковий ступінь - кандидат економічних наук

Вчене звання – доцент

Посада – доцент кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня

Працює в НМетАУ з 1974 року. Має стаж науково-педагогічної роботи  47 років,  10-річний досвід роботи за сумісництвом на провідних посадах в компанії «ІНТЕРПАЙП». В якості фахівця з управлінського консультування, економічного аналітика на засадах сумісництва також працювала в  консалтинговій компанії та інших організаціях.

Виконує обов`язки заступника завідувача кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня  з навчальної роботи, є Гарантом освітньої програми «Економіка та управління підприємством» підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», членом вченої ради факультету економки і менеджменту.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У 1986р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Дослідження та розробка методичних положень з планування реконструкції  та технічного переозброєння металургійних підприємств". Приймала участь у виконанні 17 науково-дослідних робіт кафедри, у т.ч., в якості наукового керівника, відповідального виконавця. Протягом 6 років виконувала обов’язки  вченого секретаря спеціалізованої ради Д 08.084.04 у НМетАУ, призначеної для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора (кандидата) економічних наук.

На сучасному етапі наукові інтереси викладача охоплюють дослідження у таких основних напрямах:

- фінансові та організаційно-економічні аспекти інноваційно-інвестиційних процесів;

- економічний потенціал підприємства, оцінка вартості бізнесу;

- рейтингова оцінка соціально-економічних процесів;

- бізнес-планування, бюджетування, прогнозування діяльності підприємств;

- конкурентоспроможність підприємства та його продукції;

- економічна безпека бізнесу.

 

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ:

"Статистика", «Економіка підприємства", «Проєктний аналіз», "Економічна діагностика", «Інвестиційне проєктування», «Управління міжнародними інвестиційними проектами», «Конкурентоспроможність бізнесу та стійкість його функціонування», «Бізнес-прогнозування та ризик-менеджмент».

ПУБЛІКАЦІЇ: понад 200 навчально-наукових праць, у тому числі, біля 40 робіт навчально-методичного характеру, з них 18 навчальних посібників, 8 монографій, включаючи колективні, більше 150 наукових статей та тез доповідей на конференціях.

Має 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

 

Публікації на google scholar