Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Методичні семінари

ПЛАН

методичних семінарів

кафедри матеріалознавства та термічної обробки металів

(цикл “Термічна обробка металів”)

на 2021-2022 навчальний рік

№ з/ч

Тема семінару

Доповідач

Термін проведення

1

Організація навчального процесу кафедри в 2021-2022 навчальному році

Проф.

Дейнеко Л.М.

Вересень

2021

2

Проведення навчально-методичного семінару зі студентами та викладачами з огляду програмно-технічних засобів та сервісів визначення рівня унікальності тексту дипломних робіт та наукових публікацій (програми "Unicheck", "AntiPlagiarism.NET" та ін.).

Доц.

Романова Н.С.

Жовтень

2021

3

Використання принципів індукції та дедукції у педагогічній практиці

Доц.

Чмельова В.С.

Листопад 2021

4

Формування тематики випускних робіт бакалаврів – випускників кафедри в 2021-2022 навчальному році

Ст. викл.

Кімстач Т.В

Грудень

2021

5

Аналіз і оцінка результатів захисту випускних робіт магістрів денної та заочної форми навчання за ОПП 132 «Матеріалознавство», спеціалізація «Термічна обробка металів»

Проф.

Дейнеко Л.М.

Лютий

2022

6

Сучасні підходи до викладання дисципліни «Технологічні та екологічні аспекти виробництва матеріалів» для бакалаврів ОПП 132 «Матеріалознавство»

Доц.

Перчун Г.І.

Квітень

2022

7

Робота кафедри з підготовки видань навчально-методичної літератури

Ст. викл.

Зайцева Т.О.

Травень 2022

8

1. Звіти викладачів кафедри про навчально-методичну роботу в 2021-2022 навч. році.

2. Основні напрями планування навчально-методичної роботи в 2022-2023 навч. році.

Викладачі кафедри

Червень 2022

 

 В.о. завідувача кафедри, професор, д.т.н.                                                                        Дейнеко Л.М.

 

 

 Вгору: Навчальний процес