Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Конференції

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2012–2013 навчального року з напряму “Металургія”

 ОЛ?ЙНИК Я.В. (група МТ–08), керівник – доц Чмельова В.С.

Нагорода Міністерства освіти і науки України – диплом І ступеню

 МОРГУН М.П. (група МТ–07), керівник – доц. Гуль Ю.П.

Нагорода Міністерства освіти і науки України – диплом ІІ ступеню

 

Нагороди оргкомітету Російського конкурсу дипломних проектів, дипломних робіт і магістерських дисертацій в галузі матеріалознавства, що проводився в 2013 році в Національному дослідницькому технологічному університеті “МИСИС”

 МЯСОЇД Р.В. (аспірантка кафедри термічної обробки металів), керівник – проф. Дейнеко Л.М.

Диплом І ступеню

 БУШТРУК С.И. (аспірант кафедри термічної обробки металів)

Почесна грамота

ДЕЙНЕКО Л.М., д.т.н., проф., зав. кафедрою термічної обробки металів НМетАУ

Почесна грамота за творче керівництво дипломуванням

ГУЛЬ Ю.П., к.т.н., доц.

Почесна грамота за творче керівництво дипломуваннямВгору: Наукова діяльність