Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Пропозиції щодо впровадження наукових розробок, координати розробників

Назва робіт Керівник робіт Строк виконання, рік (орієнтовно) Затрати тис.грн. (орієнтовно) Економія паливно-енергетичних ресурсів
1 2 3 4 5
1. Оптимізація режимів роботи шахтних вапняно-обпалювальних печей на газоподібному паливі

Форись С.М.

 

0,5 70 Економія до 2 – 5 % природного газу від річної витрати
2. Оптимізація режимів роботи парогенераторів ТЕЦ з метою зниження споживання природного газу Губинський М.В.

 

0,5 100 Економія до 2 – 3 % природного газу від річної витрати
3. Заміна традиційної футеровки нагрівальних и термічних печей на футеровку із волокнистих вогнетривів

Губинський М.В.

1 – 1, 5 40 - 50 Зниження витрати палива в печах в 1,5 - 2 рази.
4. Удосконалення систем керування змішуванням газів и спалюванням палива у нагрівальних пристроях прокатного виробництва. Федоров С.С. 1 250 Економія 3 % палива, зменшення витрати висококалорійних добавок у розмірі 50% від коливань теплоти згоряння доменного газу
5. Розробка і впровадження способу запобігання помпажу доменних турбоповітродувок для виключення викидів доменного дуття через СНОРТи в атмосферу. Федоров С.С.
1 450 Економічний ефект на однієї доменної печі до 2 млн. грн/рік
6. Енергоаудит металургійного підприємства и оптимізація паливного балансу

 Губинський М.В.

0,5 100 1-2 % коксу и природного газу по підприємству
7. Розробка установок очистки промислових газів від пилу з використанням інерційного пилеуловлювача з реціркуляцієй орошаючої води Губинський М.В.
2 – 3 50 - 100 Зниження гідравлічного опору установок газоочистки в 1,5-2 рази при одночасному зменшенні витрати свіжої води
8. Заміна природного газу доменним в вапняково-обпалювальних печах.

Форись С.М.

2 150 Економія до 1300 тис. м3/рік на печі продуктивністю 200 твапна/добу
9. Розробка регенеративної системи опалення парових котлів ТЕЦ з метою зниження споживання природного газу Федоров С.С. 2 500 Економія природного газу до 3000 тис. м3 на рік.
10. Зниження енергоспоживання в сортопрокатному виробництві на ділянці «піч-стан» при установці теплозберігаючих екранів над раскатним полем

Перерва В.Я.

1,5 200 Економія природного газу до 3-5 % от річного споживання, економія електроенергії до 6 %.
         


Вгору: Науково-практична діяльність