Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Основні напрямки наукової діяльності

1.Енерготехнологічний аудит металургійних підприємств

2.Енергозберігаючі технології використання палива на основі компактних регенераторів.

3.Вторинні енергетичні ресурси промислових підприємств.

4.Енерго- і ресурсозберігаючі технології в металургії.

5.Удосконалення джерел теплопостачання промислових підприємств.

6.Пульсаційно-акустична інтенсифікація енерготехнологічних процесів.

7.Дослідження теплофізичних властивостей матеріалів.

8.Теплофізика технологічних процесів переробки органічних та мінеральних речовин.

9.Енергетичне використання біомаси.

10.Екологічні аспекти паливо використання.

11.Очищення промислових газів від пилу. 12.Енергозберігаючі технології та обладнання виробництва й використання вапна.

12. Енергозберігаючі технології, обладнання виробництва, використання вапна.

13. Технологічне використання відхідних газів сталеплавильних конвертерів.

14. Пульсаційне спалювання палива.

15. Газодинамічне відсічення шлаку і рафінування сталі.Вгору: Науково-практична діяльність