Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Методичне забезпечення навчального процесу

1.šššššИльченко К.Д., Тарасевич Т.Ю. Теплофизические свойства двухкомпонентных смесей металлургии и коксохимии.- Днепропетровск: ИМА-пресс, 2004.- 96с.

2.šššššРобоча програма, методичні вказівки і індивідуальні завданнядо вивчення дисципліни "Теплоенергетика" для студентів заочної форми навчання за напрямом 0904-металургія//Укл.: Губинський М.В., Шишко Н.С., Аверіна Н.С.- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2005. - 14 с.

3.šššššСамостоятельная работа по дисциплине «Высокотемпературные теплотехнические процессы и установки//Сост.: Ильченко К.Д., Форись С.Н.- Днепропетровск: НМетАУ, 2005. - 28 с.

4.šššššМетодичні вказівки до виконання випускних кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей: 7.090510, 8.090510 – теплоенергетика //Укл. Потапов Б.Б., Пінчук В.О.- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2005. - 32 с.

5.šššššРобоча програма, методичні вказівки і індивідуальні завданнядо вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей: 7.090202, 7.090218 заочної форми навчання //Укл. Потапов Б.Б., Аверіна Н.С., Пінчук В.О.- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2006. - 18 с.

6.šššššМетодичні вказівки до виконання домашніх завдань з дисципліни «Технічна термодинаміка» для студентів спеціальностей: 6.090510, 6.090511, 7.000008 //Укл. Кремнев В.Є., Аверіна Н.С., Шелудько Н.С.- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2006. - 29 с.

7.šššššМетодичні вказівки до виконання випускних кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей: 7.090510, 8.090510 – теплоенергетика //Укл. Левітан М.В., Шелудько І.Б.- Дніпропетровськ: ДІПОпром, 2006. - 32 с.

8.šššššГічов Ю.О., Адаменко Д.С. Розрахунково-експериментальне дослідження джерел та систем теплопостачання: Навч. посібник. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004. – 48с.

9.šššššГічов Ю.О., Бойко В.М., Адаменко Д.С. Котли-утилізатори та їх тепловий розрахунок: Навч. Посібник. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004. – 46с.

10.šМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Дослідження теплової схеми водогрійної котельні” з дисципліни “Джерела теплопостачання промислових підприємств” для студентів спеціальності 7.090510/ Укл.: Ю.О. Гічов, Д.С Адаменко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004. – 24 с.

11.šМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Розрахунок та експериментальна перевірка температурних графіків якісного регулювання опалювального навантаження” з дисципліни “Джерела теплопостачання промислових підприємств” для студентів спеціальності 7.090510 / Укл.: Ю.О. Гічов, Д.С Адаменко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004. – 7 с.

12.šМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Визначення та аналіз теплових втрат у зовнішній тепловій мережі” з дисципліни “Джерела теплопостачання промислових підприємств” для студентів спеціальності 7.090510 / Укл.: Ю.О. Гічов, Д.С Адаменко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004. – 7 с.

13.šМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Дослідження роботи водоструминного елеватора” з дисципліни “Джерела теплопостачання промислових підприємств” для студентів спеціальності 7.090510 / Укл.: Ю.О. Гічов, Д.С Адаменко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004. – 8 с.

14.šМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Дослідження роботи теплового пункту будинку” з дисципліни “Джерела теплопостачання промислових підприємств” для студентів спеціальності 7.090510 / Укл.: Ю.О. Гічов, Д.С Адаменко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004. – 8 с.

15.šМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Дослідження гідравлічного режиму місцевої опалювальної установки” з дисципліни “Джерела теплопостачання промислових підприємств” для студентів спеціальності 7.090510 / Укл.: Ю.О. Гічов, Д.С Адаменко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004. – 6 с.ššššššššššššššššššššššššššššВгору: Навчальний процес