Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Теплоенергетика",
спеціальность: 144 - Теплоенергетика

Галузь

Навики

Випускники здобувають знання й практичні навички по конструюванню й екологічно безпечної експлуатації установок і встаткування, що використовують паливно-енергетичні ресурси й перетворюють ці ресурси в споживані види енергії для вироблення, перетворення, розподілу й використання енергоносіїв.

 

Опис

По закінченню навчання можуть працювати на промислових підприємствах, у науково-дослідних і проектних інститутах, комерційних фірмах, навчальних закладах різного рівня акредитації.