Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Тарасевіч Ірина Григорівна photo

Тарасевіч Ірина Григорівна

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: i.g.tarasevich@ust.edu.ua

Телефон : (+38056) 3748248

Кімната : 159

Освіта:

 Державна металургійна академія України, спеціальність «Автоматизація технологічних процесів і виробництв» (1993-1998);

Аспірантура по кафедрі автоматизації виробничих процесів НМетАУ (1998-2001); молодший науковий співробітник лабораторії «МКХ-техніка для металургії»;

Захист кандидатської дисертації «Удосконалення процесу випалу вапняку на основі управління режимом завантаження шахтної протитокової печі» за спеціальністю 05.16.02 – «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів» (Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, 2011).

Вчене звання доцента по кафедрі автоматизації виробничих процесів – 2012 р.

 Пріоритети у науково-дослідницькій та викладацькій діяльності:

 Доцент Тарасевіч І.Г. активно займається науково-дослідницькою роботою. Зарекомендувала себе фахівцем у питаннях автоматизації та управління тепловими режимами роботи шахтних протитокових випалювальних печей для виробництва вапна, експериментальних досліджень дистанційного контролю поверхонь металургійних матеріалів радіолокаційними методами засобами мікрохвильової техніки. Приймала участь у виконанні ряду науково-дослідних робіт з розробки методів вимірювання профілю та об’єму насипу в металургійних ємностях за допомогою радіолокаційних дальномірів та впровадженні в промислову експлуатацію установки радіолокаційних індикаторів рівня матеріалів в прийомних бункерах шихтоподачі ДП №2 КДГМК «Криворіжсталь».

 Пріоритетними напрямками роботи Тарасевіч І.Г. є дослідження та створення систем управління тепловими металургійними агрегатами та дрібносортними прокатними станами у реальному часі, моделювання їхньої роботи із застосуванням сучасних програмних засобів.

Організаційна робота:

 Займає посаду заступника завідуючого кафедри автоматизації виробничих процесів з учбової роботи.