Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

З історії кафедри

Кафедра перекладу та іноземних мов (попередні назви: кафедра інтехлітератури з 1926 по 1934 рр., кафедра іноземних мов з 1934 по 2003 рр.) бере свій початок з часу відокремлення КВГУ (Катеринославського вищого гірного училища) в самостійний інститут. З того часу курс іноземної мови стає обов'язковим предметом у програмі підготовки інженерів-металургів. Основним напрямком у викладанні іноземної мови є вивчення основ технічного перекладу. Ініціаторами введення такого курсу в програму підготовки і провідними спеціалістами були професори В.А. Гуськов і П.Г. Рубін.
Починаючи з 1926 р., іноземні мови вивчали вже студенти всіх курсів, високий професіоналізм у викладанні був основною вимогою. У кінці кожного курсу студентам необхідно було здати письмовий переклад однієї із статей за спеціальністю та усно відповісти на запитання за програмою курсу.
В перші роки існування ДМетІ (Дніпропетровський металлургійний інститут) викладання іноземних мов здійснювала кафедра інтехлітератури, яка в 1934 році стала кафедрою іноземних мов. З того часу десятки тисяч студентів, аспірантів та наукових співробітників навчалися за допомогою кафедри.
У довоєнні роки (1935-1941) кафедру очолювала Н.С.Добровольська. У цей період працювали доценти Л.Ф. Тертус, викладачі О.В. Борисова, Н.Г. Ульяненко, Б.Н. Леско, Д.Д. Сирота.
Більш ніж тридцять років (з 1943 по 1974рр.) кафедрою іноземних мов керував доцент И.А. Волович. За ці роки склався колектив кваліфікованих викладачів, які багато часу та зусиль віддавали навчанню студентів, а останні із вдячністю згадували викладачів В.К. Клингер, Л.І. Ткаченко, Е.І. Мандель, М.А.Полонську, Г.Я. Велогоненко, О.А. Поліщук, А.С. Клейнера, Р.П. Петерс, Л.П. Варшавську.
З 1974 р. по 2003 р. посаду завідуючого кафедри обійняв кандидат філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Коркішко В.В. Протягом 18 років, починаючи з 1976 року, кафедра іноземних мов ДметІ була базовою кафедрою Дніпропетровського вузівського регіону. З 2003 року проф. Коркішко В.В. займає посаду професора-консультанта кафедри.
У 2003 році кафедру іноземних мов очолила кандидат філологічних наук, доцент Прутчикова В.В. На цей час на кафедрі функціонують чотири секції: англійської, німецької, французької мов та секції перекладу. Викладачі кафедри проводять практичні заняття зі студентами всіх спеціальностей і форм навчання, приймають вступні іспити в аспірантуру, а також екзамени кандидатського мінімуму. Кафедра проводить навчання студентів за програмою "референт-перекладач". З 2004 року, коли було ліцензовано нову спеціальність "Переклад", напрямку 0305 "Філологія", кафедра здійснює підготовку перекладачів зі спеціалізацій - науково-технічний переклад.Вгору: З історії кафедри