Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра перекладу та іноземних мов

ПРУТЧИКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА photo

Завідувач кафедри: ПРУТЧИКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

Контакти:

Адреса Кафедра перекладу та іноземних мов, НМетАУ, пр. Гагаріна, 4, Дніпро, 49600, Україна

E-mail: kaf.perevod@metal.nmetau.edu.ua

Телефон: +380677385610 +380975640434 +380503616375

Альтернативна сторінка: https://www.facebook.com/valentina.prutchikova.7Кафедра перекладу та іноземних мов належить до Факультету металургійних процесів та хімічних технологій НМетАУ. Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів за спеціальністю 035.041 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга - німецька)» галузі знань 03 «Гуманітарні науки», а також  підготовку з іноземних мов (англійська, німецька, французька) студентів, які навчаються за програмами першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (PhD) рівнів вищої освіти усіх спеціальностей денної і заочної форм навчання.

Провідні викладачі кафедри здійснюють також цільову мовну підготовку з іноземних мов у рамках міжнародних проектів академії, в академічному та науковому співробітництві з університетами-партнерами академії.

На кафедрі працює 13 викладачів. Серед них 10 викладачів (секція «Філологія») і 3 (секція «Іноземні мови»). Викладачі кафедри активно займаються науково-дослідницькою роботою, беруть участь у міжнародних програмах, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, видають навчальну та наукову літературу,  публікують свої роботи у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях.

З 2004 року, після успішного ліцензування спеціальності «Переклад», кафедра функціонує як випускова. За цей  період у 2008 та 2009 роках кафедра успішно пройшла акредитацію з підготовки студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «спеціаліст». Здійснюється підготовка бакалаврів-філологів з поглибленими знаннями науково-технічного перекладу, практичне удосконалення яких відбувається при проходженні практики на провідних підприємствах міста, в облдержадміністрації та в різноманітних організаціях.

По завершенню освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студенти у своїй більшості вступають на магістратуру в академії на спеціальності «Інтелектуальна власність», «Управління проектами», «Менеджмент», що значно розширює їх можливості подальшого працевлаштування та професійного вдосконалення. Навчання за болонською системою дає їм також можливість продовжити навчання у європейських вишах.

Студенти спеціальності «Філологія» беруть активну участь у науковій роботі кафедри, у олімпіадах, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Щорічно в академії проходить науково-практична студентська конференція «Молода академія», у рамках якої працюють секції «Перекладу» та «Іноземних мов».

Дотепер кафедрою здійснено 12 випусків бакалаврів з філології та 9 випусків спеціалістів з філології (перекладу).

Кафедру очолює к.філол.н., доц. Прутчикова В.В.. У складі кафедри на сьогоднішній день працюють к.філол.н., доц. Проніна Г.М., к.філол.н., доц. Абрамова О.В., к.філол.н., доц. Острєцова І.В., к.психол.н., доц. Шаркова Н.Ф., ст.. викл. Піддубна Л.М., ст. викл. Громова   О.П., ст..викл. Давидова Т.А.,  к.філол.н., доц. Кирпита Т.В. 

Кафедра знаходиться у кімнатах 422, 423, 424 головного корпусу Національної металургійної академії України (4 поверх).

Основні приміщення кафедри:

1. Лінгафонний клас (ауд. 426);

2. Відеоклас (ауд. 427) ;

3. Предметна аудиторія німецької мови (428 А);

4. Предметна аудиторія французької мови (615);

5. Предметні аудиторії англійської мови (521, 522, 523);

6. Комп`ютерний клас (356).

 

 Альтернативні сторінки кафедри: 

https://www.instagram.com/035.pereklad.ust/

https://www.facebook.com/valentina.prutchikova.7