Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Силабуси обов'язкових компонентів Освітньо-професійної програми зі спеціальності 035 Філологія


Додатки

Практичний курс усної англійської мови (2 курс) (silabus_praktichniy_kurs_usnoyi_angliyskoyi_movi_zagalnoakademichna_baza_distsiplin_2_kurs.pdf 689 kb)

Силабуc Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецької) (silabu_praktichniy_kurs_drugoyi_inozemnoyi_movi_i_perekladu__lbr_nimetskoyi_rbr_.pdf 788 kb)

Силабус Випускна кваліфікаційна робота бакалавра (silabus_vipuskna_kvalifikatsiyna_robota_bakalavra.pdf 765 kb)

Силабус Вступ до мовознавства (silabus_vstup_do_movoznavstva.pdf 607 kb)

Силабус Вступ до перекладознавства (silabus_vstup_do_perekladoznavstva.pdf 675 kb)

Силабус Ділове листування (silabus_dilove_listuvannya.pdf 633 kb)

Силабус Історія англійської мови (silabus_istoriya_angliyskoyi_movi.pdf 594 kb)

Силабус Історія зарубіжної літератури (silabus_istoriya_zarubizhnoyi_literaturi.pdf 794 kb)

Силабус Історія перекладу (silabus_istoriya_perekladu.pdf 603 kb)

Силабус Історія та культура України (silabus_istoriya_ta_kultura_ukrayini.pdf 793 kb)

Силабус Курсова робота з Історії зарубіжної літератури (silabus_kursova_robota_z_istoriyi_zarubizhnoyi_literaturi.pdf 558 kb)

Силабус Латинська мова (silabus_latinska_mova.pdf 596 kb)

Силабус Лінгвокраїнознавство країн англійської мови (silabus_lingvokrayinoznavstvo_krayin_angliyskoyi_movi.pdf 586 kb)

Силабус Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (silabus_lingvokrayinoznavstvo_krayin_drugoyi_inozemnoyi_movi.pdf 603 kb)

Силабус Основи охорони праці та БЖД (silabus_osnovi_ohoroni_pratsi_ta_bzhd.pdf 609 kb)

Силабус Основи редагування перекладів (silabus_osnovi_redaguvannya_perekladiv.pdf 635 kb)

Силабус Основи теорії мовної комунікації (silabus_osnovi_teoriyi_movnoyi_komunikatsiyi.pdf 605 kb)

Силабус Переддипломна практика (silabus_pereddiplomna_praktika.pdf 662 kb)

Силабус Перекладацька практика (silabus_perekladatska_praktika.pdf 629 kb)

Силабус Практика перекладу з англійської мови (silabus_praktika_perekladu_z_angliyskoyi_movi.pdf 873 kb)

Силабус Практичний курс англійської граматики (silabus_praktichniy_kurs_angliyskoyi_gramatiki.pdf 636 kb)

Силабус Практичний курс усної англійської мови (silabus_praktichniy_kurs_usnoyi_angliyskoyi_movi.pdf 595 kb)

Силабус Практичний курс читання та перекладу з англійської мови (silabus_praktichniy_kurs_chitannya_ta_perekladu_z_angliyskoyi_movi.pdf 706 kb)

Силабус Редагування технічного перекладу (silabus_redaguvannya_tehnichnogo_perekladu.pdf 607 kb)

Силабус Теоретична граматика (silabus_teoretichna_gramatika.pdf 631 kb)

Силабус Українська мова за професійним спрямуванням (silabus_ukrayinska_mova_za_profesiynim_spryamuvannyam.pdf 808 kb)

Силабус Фізична культура (silabus_fizichna_kultura.pdf 709 kb)

Силабус Філософія (silabus_filosofiya.pdf 604 kb)Вгору: Освітньо-професійна програма зі спеціальності 035 Філологія