Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Шаркова Наталія Федорівна photo

Шаркова Наталія Федорівна

кандидат психологічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: nataliia.sharkova@metal.nmetau.edu.ua

Телефон : (+38056)3748261

Кімната :

ОСВІТА:

Дніпропетровський державний університет

У 2007 здобула ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія (Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України).

У 2011 присвоєно вчене звання доцента кафедри перекладу та іноземних мов. 

КВАЛІФІКІЦІЯ:

викладач англійської мови, практичний психолог.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

психологічні засади організації навчання іноземних мов; стимулювання міжкультурної толерантності під час викладання іноземних мов.

Брала участь в міжнародних наукових конференціях в Австрії, Німеччині, Росії, США, Україні, Чехії, Швеції.

У 2008 представляла постер презентацію на 29 Міжнародному психологічному конгресі в Берліні, Германія. «Psychological Principles of Foreign Language Teaching Management.»

У 2010 проводила тренінги в рамках Міжнародної конференції для викладачів англійської мови “Vienna ConneXion 2010”, Відень, Австрія. 

СТАЖУВАННЯ: 

 

У 2010 – 2011 проходила стажування у Вищій школі освіти та розвитку людини ім. Маргарет Уорнер, університет Рочестер, Нью-Йорк, США в рамках програми академічних обмінів ім. Фулбрайта. Тема дослідження "Infusing Multi-Cultural Approach into Foreign Language Instruction".

У 2012 - 2013 працювала науковим співробітником на факультеті Прикладних педагогічних наук в Університеті м. Умео, Швеція в рамках програми Вісбі (Шведський Інститут). Тема дослідження "Впровадження сучасних інформаційних й комунікаційних технологій в навчанні".

Автор більш 30 публікацій.

ПУБЛІКАЦІЇ:

1. Про інформаційні технології як засіб організації самостійної роботи студентів ВНЗ// Будуємо нову Україну: Збірник конференції 26-27 листопада 2014р., м. Київ. - Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2015. С. 110 - 116.http://www.ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4618/buduyemo_novu_Ukrainu.pdf?sequence=3&isAllowed=y

2. Learning supported by technology in higher education: from experience into practice // Education Inquiry. Vol. 5, # 3, September 2014. P. 429 – 444. http://www.education-inquiry.net/index.php/edui/article/download/24610/35306

3. A university course: discussing the ways for better design //Open Education 2030. Contribution to the JRC-IPTS. Vision Papers. Part III: Higher Education.2013. P. 173-176.  http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/documents/All_OE2030_HE_v%204_author%20revised_OK.pdf#!

4. Психологічні засади організації самостійної роботи студентів у ВНЗ // Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія: Збірник наукових праць /За ред. Академіка С.Д. Максименка. –Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – Том. 7, Вип. 27. С. 468 – 476.

5. Enlarging the Learner's World Through Senses // English Language Teaching News. #63. Fall 2010. Institut fur Anglistic und Amerikanistik, Universitat Wien.

6. Про можливості вдосконалення викладання іноземної мови у ВНЗ// Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія: Збірник наукових праць /За ред. Академіка С.Д. Максименка. –Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – Том. 7, Вип. 20, Ч.2 – С. 259 – 262.

7. Про доцільність запровадження інформаційних технологій на заняттях з іноземної мови у ВНЗ// Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць /За ред. Академіка В.О.Моляко. –Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – Том. 12, Вип. 7. – С. 324 - 330.

Бібліометричний портрет Google Scholar