UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Нікітіна Ірина Петрівна photo

Нікітіна Ірина Петрівна

старший викладач

Контакти:

E-mail: N.I.P@i.ua

Телефон : (+38056)374-82-64

Кімната : 422

ОСВІТА: Орловський державний педагогічний інститут, 1986 р.

КВАЛІФІКАЦІЯ: Викладач англійської мови та літератури.

Відповідальна за учбово-методичну роботу по англійській мові за професійним спрямуванням.

Викладає в НМетАУ дисципліни "Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням".

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

1.Методика викладання англійської мови.

2.Методика роботи з технічним текстом.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

1. Nikitina I.P., Halushko D., Reznytskyi D. Energy Saving Algorithm for Calculating the Commercial Electric Network // “Розширюючи обрії”: Збірник  тез на XII Міжнародний форум студентів  та молодих учених / Національний технічний університет «Дніпровська політехника», том 2. - Дніпро, 2018. – P. 20-21.

2.  Нікітіна І.П., Підвисоцька Г.В. та ін. Бізнес-курс з іноземної мови: Навчальний посібник - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 52 с.

3. Прутчикова В.В., Нікітіна І.П., Підвисоцька Г.В. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” для студентів напряму підготовки 6.050401 – металургія. Дніпро: НМетАУ. 2016. – 30 с.

4.Прутчикова В.В., Підвисоцька Г.В., Каплуненко Г.О. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна мова» для студентів з вадами слуху спеціальності 122 – Компютерні науки. Частина 1 (бакалаврський рівень). Дніпро: НМетАУ, 2018. - 45 с.

5. Методические указания и задания для самостоятельной работы по дисциплине "Английский язык профессиональной направленности для студентов компьютерных специальностей", модули 1-3.

6.Никитина И.П., Теплякова Г., Шаркова Н.Ф. Патологическое использование компьютера. Материалы 4-ого Международного форума студентов "Widening our Horizons"., Дніпропетровськ: Національний гірничний університет, 2009, с.251.

7.Никитина И.П. К вопросу об инновационном инженерном образовании. Матеріали науково-методичного семінару "Духовная сфера в условиях глобальных цивилизационных трансформаций".- Дніпропетровськ: Пороги, 2008.

8.Никитина И.П., Чердак Г., Environmental problems and economics,- "Молода Академія" (НМетАУ), 2009

9.Никитина И.П., Теплякова Г., Healthy and Pathological Internet Use,- "Молода Академія" (НМетАУ), 2009

10.Никитина И.П., Чердак Г., Танатар Е.А. Проблемы окружающей среды с точки зрения экономики. Материалы 4-ого Международного форума студентов "Widening our Horizons".- Дніпропетровськ: Національний гірничний університет, 2009, с.56.

Бібліометричний портрет Google Scholar


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Акредитація

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 035 Філологія

Дипломування

Наукова діяльність

Методичні вказівки

Навчальні посібники

Академічна доброчесність

З історії кафедри

Абітурієнту

Наші випускники

Internet ресурси для перекладача

Фотоальбом

Практика

Студентське самоврядування

Силабуси вибіркових дисциплін загальноакадемічної бази

Дистанційне навчання

Навчання

Дидактичні матеріали