Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Акредитація магістрів

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №117-л від 01.02.2019 з 11 лютого по 13 лютого 2019 року на кафедрі металургійного палива та вогнетривів працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Переробка нафти та газу» спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія.

Працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти "Переробка нафти та газу", спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія. До складу комісії входили:

-голова комісії: Зоценко Микола Леонідович, професор кафедри геотехніки та інженерної геології Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, доктор технічних наук;
- член комісії: Гринишин Олег Богданович, професор кафедри хімічної технології переробки нафти та газу Національного університету "Львівська політехніка", доктор технічних наук.
Експерти позитивно оцінили роботу кафедри з підготовки магістрів за ОПП "Переробка нафти та газу". ВИСНОВКИ

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №118-л від 01.02.2019 з 11 лютого по 13 лютого 2019 року на кафедрі металургійного палива та вогнетривів працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Хімічні технології палива та вогнетривів» спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія.

Працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти "Хімічні технології палива та вогнетривів", спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія. До складу комісії входили:

-голова комісії: Атаманюк Володимир Михайлович – завідувач кафедри хімічної інженерії Національного університету "Львівська політехніка", доктор технічних наук, голова комісії;
- член комісії: Мірошниченко Денис Вікторович, завідувач кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор.
Експерти позитивно оцінили роботу кафедри з підготовки магістрів за ОПП "Хімічні технології палива та вогнетривів". ВИСНОВКИВгору: Акредитаційна діяльність