Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Євген Малий photo

Євген Малий

Виконуючий обов'язки завідуючого кафедрою

доктор технічних наук

Контакти:

E-mail: sintizgrup@ua.fm

Телефон : 0979186359

Кімната : 325

Професор Малий Є.І. активно займається науково-дослідницькою роботою. Зарекомендував себе фахівцем у питаннях виробництва електродних пеків та вуглеграфітових виробів, а також в процесі підготовки вугілля різних марок до коксування. Євген Іванович був науковим керівником у виконанні ряду науково-дослідних та госпрозрахункових робіт спрямованих на удосконалення способів підготовки вугілля до коксування, модифікації установки сухого гасіння коксу (УСГК), а також дослідження технологій та сировинної буровугільної бази для отримання енерготехнологічних газів і рідкого палива на коксохімічних підприємствах України. Пріоритетними напрямками роботи Малого Є.І. є дослідження та удосконалення методів модифікації вугілля і вугільних шихт для підвищення якості коксу як доменного палива. Був на стажуванні в НПЦ «УКРКОКС» м. Дніпропетровськ (2005р.), Українському державному науково-дослідному вуглехімічному інституті м. Харків (2010 р.), Національному університеті «Львівська політехніка» м. Львів (2015 р.).

Має 93 науково-методичних праць. З них 20 навчально-методичного характеру, 19 наукових статей та 17 науковометричних статей Scopus у фахових виданнях. Є співавтором навчального посібника з грифом МОНУ «Енергозберігаючі технології для коксохімічного виробництва» та 7 патентів України. Приймав участь у роботі 23 всеукраїнських науково-технічних та 7 міжнародних конференціях.

 

 

 

‪E.I. Malyi‬ - ‪Академия Google‬