Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма ""Хімічні технології палива та вогнетривів"",
спеціальность: 161 - Хімічні технології та інженерія

Кваліфікації

Магістр

Навики

Опис