UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Кафедра металургійного палива та вогнетривів

Старовойт Анатолій Григорович photo

Завідувач кафедри: Старовойт Анатолій Григорович

Контакти:

Адреса Кафедра МПВ, НМетАУ, кімната 325, пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49600, Україна

E-mail: nmetau_mtv@i.ua

Телефон: (+38056)-374-83-97, (+38056)-374-83-62, (+38056)-374-89-86Кафедру було засновано 14 березня 1944 року. Спочатку вона мала назву "Хімічна технологія твердого палива".

Першим завідувачем кафедрою Металургійного палива та відновників був доцент І.М. Ханін, відомий своїми працями по моделюванню опалювальної системи коксових печей. З 1948 року по 1975-й кафедрою керував д.т.н., професор А.С. Брук, видатний фахівець, якій вивчав властивості металургійного коксу. З 1975 по 1997 рік керівництво кафедрою перейшло до д.т.н., В.Ф. Гончарова, який успішно розвивав наукове направлення по здобуттю нового вигляду металургійного палива і відновників. З 1997 року кафедрою керував д.т.н., професор В.М. Егоров - відомий фахівець з виробництва рудно-вуглецевих матеріалів та модифікації властивостей продуктів коксохімічного виробництва. З 2002 року, і по теперішній час кафедрою МТВ керує д.т.н., професор А.Г. Старовойт - керівник галузі коксохімічного виробництва України.

Характерною особливістю наукової школи коксохіміків, яка склалася на кафедрі МТВ, є тісна взаємодія з багаточисельними науковими, проектними і виробничими колективами галузі.

Кафедра металургійного палива та відновників випускає: бакалаврів за спеціальністю 6.0916 "Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів"; спеціалістів за напрямком 7.091605 "Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів"; магістрів за напрямком 8.091605 "Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів", приймає участь у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямком силікати.

Навчання за спеціальністю "Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів" дозволяє отримати кваліфікацію магістра, спеціаліста або бакалавра та працювати на підприємствах, які виробляють металургійне паливо і відновники та хімічні продукти, що утворюються при переробці горючих копалин.

Навчання здійснюється по очній і заочній формі навчання.

На кафедрі металургійного палива та відновників студенти засвоюють ефективні методи планування та організації виробництва палива, уловлювання та переробки хімічних продуктів, досліджень у галузі переробки горючих копалин, навчаються приймати технічні рішення, що забезпечують високу якість продукції.

Глибокі знання теплових, гідромеханічних, масообмінних та механічних процесів дозволяють випускникам цієї кафедри досліджувати, удосконалювати, управляти технологічними процесами переробки горючих копалин, очищення промислових газів та стічних вод, забезпечувати екологічну безпеку виробництва, розширити спектр використовування відходів виробництва.

Кафедра має предметну аудиторію та дві навчально-наукові лабораторії загальною площею 87 і 42 м2 оснащені лабораторними установками для визначення характеристик технічного аналізу вугілля, коксу та різних видів вуглецевих матеріалів, визначення показників спікливості вугілля, вивчення процесів спікання та коксуутворення, дериватографічних, дилатометричних, фотоколориметричних та інших досліджень. Крім того лабораторії оснащені обладнаннями для вивчення теплових, масообмінних, гідродинамічних та механічних процесів та апаратів хімічної технології.

Кафедра МПВ веде роботу по оновленню матеріально-технічної бази навчального процесу, розширенню використовування сучасних технологій навчання, широкому впровадженню в навчальну та наукову роботу студентів комп'ютерної техніки і технології.

 facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Історія кафедри

Наука

Науково-технічна діяльність

Навчально-методична література

Наукова діяльність

Працевлаштування

Акредитаційна діяльність

Методична робота

Загальний розклад занять

Графік взаємних відвідувань навчальних занять

Графік консультування студентів

Теми випускних робіт бакалаврів та магістрів

Освітнi програми