Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Історія кафедри

Українська школа металургів, яка користується повагою у всьому світі завдяки кваліфікації та креативності випускників, налічує декілька основних центрів: Дніпро, Запоріжжя, Київ, Краматорськ, Вінниця, Маріуполь. Однак тільки у Національній металургійній академії України (м.Дніпро) існує кафедра Обробки Металів Тиском (ОМТ), наукові інтереси якої розповсюджуються від процесів первинного обтиснення кристалізованого металу до холодної деформації при виготовленні прецизійних виробів.

Кафедра Обробки Металів Тиском була заснована у 1930 році видатним вченим Андрієм Павловичем Виноградовим. Після нього її очолював академік Олександр Петрович Чекмарьов, який працював до 1974 року та заклав основи створення наукової школи обробки металів тиском. Олександр Петрович Грудєв, Валентин Миколайович Данченко та Олександр Миколайович Головко завідували кафедрою після О.П. Чекмарьова та розвивали її у відповідності до таких принципів:

1. орієнтація на потреби ринку праці та інтелектуального продукту;

2. залучення студентів до наукової праці;

3. розширення кругозору співробітників;

4. розвиток лабораторної бази;

5. об'єктивність в оцінюванні результатів;

6. послідовність та відповідальність;

7. відкритість та доброзичливість.

Завдяки цим принципам кафедра ОМТ і сьогодні випускає спеціалістів, які є затребуваними у світі.

Придніпровський науковий семінар «Обробка металів тиском», який вже більш як півсторіччя регулярно працює при кафедрі, забезпечує апробацію нових наукових робіт в умовах істинно наукової демократії. Під час роботи семінару за темою доповіді кожен має право задати питання та висловити свою думку без огляду на науковий ступінь та звання. Регулярні засідання Семінару наповнюють наукову школу сенсом та сучасною інформацією, як подихи наповнюють кровоносну систему киснем. 

Об’єктивність в оцінці результатів навчання та досліджень неможлива без міжнародних зв’язків. Більшість викладачів кафедри володіють англійською мовою. Майже всі викладачі кафедри пройшли стажування в університетах Європейського Союзу. Ми також заохочуємо кращих студентів до вивчення іноземних мов. Наші студенти знають, що українська національна еліта має володіти кількома іноземними мовами.

Такий підхід до підготовки студентів дозволив у 2015 році виграти чотирирічний проект Німецького Товариства Академічних Обмінів (DAAD), який забезпечив проходження переддипломної практики в Німеччині для 32 студентів різних кафедр НМетАУ. Важливим також є те, що на базі кафедри ОМТ проходять практику 12 студентів з Федеративної Республіки Німеччини.

Розширення наукових контактів викликало проведення на базі нашої наукової школи шістьох міжнародних науково-технічних конференцій, до яких було видано, окрім значних томів наукових праць, ще й 12 монографій. Це сприяло підвищенню авторитету наукової школи та інтересу до неї. Одним з найбільш вагомих результатів таких контактів є відкриття спільних наукових та навчальних проектів. Кафедра плідно співпрацює з іншими кафедрами Академії, що дозволяє вирішувати наукові та навчальні задачі на більш високому рівні.

Значного розвитку на кафедрі набули комп'ютерне моделювання, чисельні методи розв'язання задач ОМТ, зокрема з використанням методу скінчених елементів. Такі задачі сьогодні вирішуються за допомогою комерційних програм: Forge 3D, користування якою стало можливим завдяки дружнім зв'язкам з Ченстоховською політехнікою і персонально проф. Х. Диєю, та QForm, наданою компанією Micas Simulations за сприяння М.В. Біби.

Що стосується задач, які є головними для наукової школи сьогодні, то це підвищення її конкурентоздатності та збереження привабливості навчання в Національній металургійній академії України.


Зображення

image komd_4418.jpgВгору: Історія кафедри