UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Збірник наукових праць "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Збірник "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика" ("ТТПТ") засновано Національною металургійною академією України (НМетАУ), як щорічне періодичне наукове видання із загальнодержавною і зарубіжною сферою розповсюдження.

Збірник зареєстровано Міністерством юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ N 15114-3686 Р від 10.04.2009 р.) і ISSN International Centre (Міжнародним центром реєстрації світової періодики). Індекс друкованої версії видання ISSN 2077-1134.
 
Основна мета видання - поширення науково-технічної інформації щодо передових досягнень, новітніх розробок і результатів досліджень в області технічної теплофізики та промислової теплоенергетики.
 
Категорії читачів: наукові і педагогічні працівники установ освіти, проектних та науково-дослідних інститутів і організацій, фахівці промислових підприємств в області теплофізики і теплоенергетики.
 
Збірник видається в друкованій формі тиражем 300 екземплярів. Періодичність видання - 1 раз на рік. Мова видання - змішана (українська, російська, англійська). Об'єм збірника - 15 умовно друкарських листів. Формат видання - 60 х 84.
 
Видання кожного випуску збірника здійснюється по рекомендації Вченої ради НМетАУ.
 
У збірнику публікуються статті українських і зарубіжних авторів, тематика яких відповідає спеціальності 05.14.06- "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика" (галузь "технічні науки"), затвердженої України ВАК.
 
На підставі договорів про співробітництво статті, що публікуються в збірнику, реферується в Українському реферативному журналі "Джерело" і Реферативному журналі Всеросійського інституту наукової і технічної інформації Російської академії наук (ВІНІТІ). Електронна копія збірника безоплатно передається на зберігання в Національну бібліотеку України ім. В.І. Вернадського для розміщення в Internet у відкритому доступі на сайті бібліотеки в розділі "Наукова періодика Україні" . Частка тиражу кожного випуску збірника передається авторам, членам редколегії, структурним підрозділам НМетАУ, а також розсилається до бібліотек.
 
Прийом матеріалів в черговий випуск збірника закінчується 1 кожного року. лютого
 
Рецензування рукописів здійснюється у міру їх надходження до редакції.
 
Розгляд редколегією прорецензованих статей здійснюється до 1 кожного року. Вирішення редколегії повідомляється авторам до 1 квітня. березня

Докладніша інформація про збірник, вимоги до оформлення статей і супровідних документів, архів видання, тексти опублікованих статей і контактна інформація наведено на спеціалізованому сайті збірника наукових праць "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика":

http://ttpt.ktemp.dp.ua

Текст статей у форматі pdf: 2009201020112012Вгору: Збірник "ТТПТ"


facebook banner   twitter banner   youtube banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2017 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Збірник "ТТПТ"

Історія кафедри

Навчальний процес

Збірник "МТ"

Наукова діяльність

Дистанційне навчання

Освітнi програми

Акредитація спеціальностей

Розклад консультацій викладачів

Конференції