Національна металургійна академія України

Збірник наукових праць "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Збірник "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика" ("ТТПТ") засновано Національною металургійною академією України (НМетАУ), як щорічне періодичне наукове видання із загальнодержавною і зарубіжною сферою розповсюдження.

Збірник зареєстровано Міністерством юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ N 15114-3686 Р від 10.04.2009 р.) і ISSN International Centre (Міжнародним центром реєстрації світової періодики). Індекс друкованої версії видання ISSN 2077-1134.
 
Основна мета видання - поширення науково-технічної інформації щодо передових досягнень, новітніх розробок і результатів досліджень в області технічної теплофізики та промислової теплоенергетики.
 
Категорії читачів: наукові і педагогічні працівники установ освіти, проектних та науково-дослідних інститутів і організацій, фахівці промислових підприємств в області теплофізики і теплоенергетики.
 

РЕДАКЦІЙНА  КОЛЕГІЯ ЗБІРНИКА

Величко Олександр Григорович – Національна металургійна академія України (НМетАУ), ректор; чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. – головний редактор.

Губинський Михайло Володимирович – НМетАУ, зав. каф. промислової теплоенергетики; д.т.н., проф. – заступник головного редактора.

Басок Борис Іванович – Інститут технічної теплофізики НАН України, заст. директора з наукової роботи; чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф.

Безродний Михайло Костянтинович – НТТУ «КПІ», професор каф. теоретичної та промислової теплотехніки; д.т.н., проф.

Варга Августін (Augustin Varga) – Технічний університет (м. Кошице, Словаччина), зав. каф. теплотехніки промислових печей; Ph. D., Prof.

Грес Леонід Петрович – НМетАУ, проф. каф. екології, теплотехніки та охорони праці; д.т.н., проф.

Гупало Олена В'ячеславівна – НМетАУ, доц. каф. екології, теплотехніки та охорони праці; к.т.н., доц. – відповідальний секретар.

Єрьомін Олександр Олегович – НМетАУ, зав. каф. екології, теплотехніки та охорони праці; д.т.н., проф.

Карп Ігор Миколайович – Інститут газу НАН України, почесний директор; академік НАН України, д.т.н., проф.

Лазіч Ладислав (Ladislav Lazić) – Загребський університет (м. Сісак, Хорватія), декан металургійного факультету, Ph. D., Prof.

Михальов Олександр Ілліч – НМетАУ, зав. каф. інформаційних технологій і систем; д.т.н., проф.

Радченко Юрій Миколайович – НМетАУ, доцент каф. екології, теплотехніки та охорони праці; к.т.н., доц.

Саввін Олександр Віталійович – НМетАУ, доцент каф. екології, теплотехніки та охорони праці; к.т.н., доц.

Тімошпольський Володимир Ісаакович – ЗАТ «Нафто­газбудізоляція», директор з науки та нової техніки; д.т.н., проф.

Ткаченко Станіслав Йосипович – Вінницький національний технічний університет, зав. кафедри теплоенергетики; д.т.н., проф.

Яковлєва Ірина Геннадіївна – Запорізька державна інженерна академія, зав. каф. теплоенергетики; д.т.н., проф.

Ярошенко Юрій Гаврилович – Уральський федеральний університет , проф. каф. теплофізики та інформатики в металургії; д.т.н., проф.

Шемет Тетяна Миколаївна – НМетАУ, асистент каф. екології, теплотехніки та охорони праці – технічний редактор.

 

Збірник видається в друкованій формі тиражем 300 екземплярів. Періодичність видання - 1 раз на рік. Мова видання - змішана (українська, російська, англійська). Об'єм збірника - 15 умовно друкарських листів. Формат видання - 60 х 84.
 
Видання кожного випуску збірника здійснюється по рекомендації Вченої ради НМетАУ.
 
У збірнику публікуються статті українських і зарубіжних авторів, тематика яких відповідає спеціальності 05.14.06- "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика" (галузь "технічні науки"), затвердженої України ВАК.
 
На підставі договорів про співробітництво статті, що публікуються в збірнику, реферується в Українському реферативному журналі "Джерело" і Реферативному журналі Всеросійського інституту наукової і технічної інформації Російської академії наук (ВІНІТІ). Електронна копія збірника безоплатно передається на зберігання в Національну бібліотеку України ім. В.І. Вернадського для розміщення в Internet у відкритому доступі на сайті бібліотеки в розділі "Наукова періодика Україні" . Частка тиражу кожного випуску збірника передається авторам, членам редколегії, структурним підрозділам НМетАУ, а також розсилається до бібліотек.
 
Прийом матеріалів в черговий випуск збірника закінчується 1 кожного року. лютого
 
Рецензування рукописів здійснюється у міру їх надходження до редакції.
 
Розгляд редколегією прорецензованих статей здійснюється до 1 кожного року. Вирішення редколегії повідомляється авторам до 1 квітня. березня

 


Архів збірника:    2009     2010    2011    2012   2014    2015    2016


Додатки

ttpt_2009_full.pdf (ttpt_2009_full.pdf 6679 kb)

ttpt_2010_full.pdf (ttpt_2010_full.pdf 5511 kb)

ttpt_2011_full.pdf (ttpt_2011_full.pdf 11585 kb)

ttpt_2012_full.pdf (ttpt_2012_full.pdf 7125 kb)

ttpt_2014_full.pdf (ttpt_2014_full.pdf 5032 kb)

ttpt_2015_full.pdf (ttpt_2015_full.pdf 5323 kb)

ttpt_2016_full.pdf (ttpt_2016_full.pdf 6403 kb)Вгору: Збірник "ТТПТ"