Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Соболевська Ольга Станіславівна photo

Соболевська Ольга Станіславівна

старший викладач

Контакти:

E-mail: olga_eco@ukr.net

Телефон : (+38097) 368-18-42, (+38050) 619-76-77 - viber

Кімната : Корпус М, комната М-805

 У 2003 р закінчила з відзнакою НМетАУ за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища". Після закінчення аспірантури працює асистентом кафедри. Також має диплом спеціаліста по "Трудовому і комерційному праву". Є співавтором наукових статей і методичних розробок.
 

  Учбові дисципліни, які викладаються в НМетАУ:

 1. Основи екології (Екологія).
 2. Основи охорони праці (Охорона праці).
 3. Теоретичні та експериментальні дослідження екологічних систем.

Напрями наукових праць:

 1. Утилізація непридатних та заборонених пестицидних препаратів.
 2. Використання відходів харчової промисловості для ефективної водопідготовки.

 Основні наукові праці:

 1. Теория и практика металлургии. – Общегосударственный научно-технический журнал: Технология нейтрализации в металлургических агрегатах непригодных к использованию и запрещенных к применению пестицидных препаратов. -  Бобылев В.П., Доморацкий В.А., Соболевская О.С., НМетАУ, г. Дн-вск,  - 2005г, №1-2, стр. 134-137.
 2. Екологія та природокористування. – Исследование состава, количества и состояния непригодных и запрещенных к применению пестицидних препаратов, хранящихся на складах Днепропетровской области. -  Бобылев В.П., Соболевская О.С., Матухно Е.В., Турищев В.В., ИППИЭ, - Днепропетровск, 2005г, - №8.
 3. Науково-практична конференція "Екологічні проблеми гірничо-металургійного комплексу України за умов формування принципів збалансованого розвитку". -  Можливість та придатність використання металургійного обладнання для знешкодження суміші непридатних пестицидів. - Бобилєв В.П., Соболевська О.С.,  - Дніпропетровськ, 2008.
 4. Екологія та природокористування. – Трансформація суміші непридатних пестицидних препаратів в умовах високотемпературної обробки. -  Бобилєв В.П., Соболевська О.С.,  ІППІЕ, - Дніпропетровськ, 2009 г.
 5. Соболевська О.С., асистент, Зосімов Б.Ю. Дослідження можливості використання біодизельного палива в Україні // VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України». 15.12.2012р. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА. – С. 132-133.
 6. Соболевська О.С., Стовба Я.В., Зосімов Б.Ю. Способы утилизации отходов металлургической промышленности // VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України». 15.12.2012р. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА. – С. 175-176.
 7. Зосімов Б.Ю., Стовба Я.В., Соболевська О.С. Використання кавітаційної технології підготовки палива з метою забезпечення мінімального рівня шкідливих речовин // VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України». 15.12.2012р. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА. – С. 32-35.
 8. Стовба Я.В., Зосімов Б.Ю., Соболевська О.С. Дослідження обробки шламів гальванічного виробництва та умов регенерації з них кольорових металів // VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України». 15.12.2012р. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА. – С. 165-167.
 9. Стовба Я.В., Зосімов Б.Ю., Соболевська О.С., Волокіта О.М. Дослідження фізико-хімічних властивостей вуглецевих сорбентів з органічних відходів для рішення проблеми очищення промислових стоків.
 10. Бобылев В.П.,  Соболевская О.С., Матухно Е.В., Турищев В.В. Исследование состава, количества и состояния непригодных и запрещенных к применению пестицидных препаратов, хранящихся  на складах Днепропетровской области. / Екологія і природокористування 2005, випуск 8, - с. 126-130.
 11. Бобылев В.П., Соболевская О.С., Матухно Е.В., Турищев В.В. Проблема утилизации непригодных и запрещенных  к применению пестицидных препаратов в Днепропетровской области. / Проблеми  природокористування,  сталого  розвитку  та  техногенної безпеки  регіонів.  Матеріали Третьої  Міжнародної  науково-практичної конференції;  м. Дніпропетровськ, Україна, 03-08 жовтня 2005 р. - с. 186-188.
 12. Соболевська О.С., Бобилєв В.П. Трансформація суміші непридатних пестицидних преператів в умовах високотемпературної обробки /  Проблеми  природокористування,  сталого  розвитку  та  техногенної  безпеки  регіонів. / Матеріали  п’ятої  міжнародної науково-практичної конференції;  м.  Дніпропетровськ,  Україна,  06-09  жовтня  2009  р. - С. 158-159.
 13. Соболевская О.С., Мохамед Ахмед.  Пути утилизации пыли и шламов металлургической  промышленности / Збірник  статей  V  Міжнародної  науково-практичної  конференції  «Теорія  та практика  вирішення  екологічних  проблем  в  металургійній  та  гірничо-видобувній промисловості».  м.  Дніпропетровськ,  Україна,  08-11  листопада  2011  р. - с. 73-76.
 14. Бобылев В.П.,  Доморацкий В.А.,  Соболевская О.С., Савин А.В.  Технологии нейтрализации в металлургических агрегатах непригодных к использованию и запрещенных к применению пестицидных препаратов / Теория и практика  металлургии  №1-2 2005 - С. 134-137.
 15. Соболевська О.С., Бобилєв В.П. Можливість  та придатність використання металургійного обладнання для  знешкодження суміші непридатних пестицидів. / Екологічні проблеми гірничо-металургійного  комплексу  України  за  умов  формування  принципів  збалансованого  розвитку / Матеріали  науково-практичної конференції.  -  К.: Центр  екологічної освіти та  інформації,  2008.  - С. 209-214.