Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Бровкін Володимир Леонідович photo

Бровкін Володимир Леонідович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: v.brovkin@metal.nmetau.edu.ua

Телефон : +38 056 3748404; +38 056 3748956

Кімната : 313; Б-201

 Працює в НМетАУ з 1980р. Автор 1 монографії, 2 навчальних посібників, 4 винаходів, а також близько 80 наукових праць в галузі теплотехніки і теплоенергетики металургійного виробництва, у тому числі 30 статей у науково-технічних журналах і збірниках праць.

Навчальні дисципліни, що викладає в НМетАУ:
1. Технологія теплової обробки матеріалів.
2. Науково-педагогiчний практикум.
3. Чисельні методи в інженерних розрахунках.
4. Гiдрогазодинамiка.
5. Основи масо- та теплообмiну.

Напрямок наукових праць:
1. Устаткування та технології сталеплавильного виробництва: математичне моделювання теплообміну в машинах безперервного лиття заготовок; розробка енергозберігаючих технологій одержання сталі в сталеплавильних печах.
2. Печі та технології прокатного і термічного виробництва: математичне моделювання теплообміну в полум'яних камерних і прохідних печах; розробка ресурсо- і енергозберігаючих режимів нагрівання металу в печах; розробка нестандартних конструкцій печей; утворення оксидів азоту при спалюванні палива.
3. Високотемпературна термомеханічна обробка сталевого прокату: математичне моделювання теплообміну при прискореному охолодженні металу в процесі прокатки; розробка пристроїв і режимів прискореного охолодження прокату.
4. Комбіновані технології в ланцюжку: сталь - прокат - термообробка: розрахунки теплових і матеріальних балансів теплових агрегатів; розробка ресурсо- і енергозберігаючих принципових схем виробництва металу.

Наукометричні ресурси:   Google Scholar  

Основні наукові праці:

1. Свинолобов Н.П., Бровкин В.Л. Печи черной металлургии. - Днепропетровск: Пороги, 2004. - 154 с.

2. Свинолобов Н.П., Бровкин В.Л. Теоретические основы металлургической теплотехники. - Днепропетровск: Пороги, 2002. - 154 с.

3. Бровкин В.Л. Моделирование нагревательных печей и их элементов. - Днепропетровск: ГМетАУ, 1993. - 108 с.

4. Svinolobov N.P., Brovkin V.L., Lazic L. Indirect roof heating of flame furnaces // Strojarstvo, 2005, 47 (5 - 6). -  S. 169 - 176.

5. Lazic L., Brovkin V.L., Gupalo V.I., Gupalo E.V. Numerical and experimental study of the application of roof flat-flame burners // Applied Thermal Engineering. – ? 31 (2011). – S. 513-520.

6. Лазич Ладислав (Lazic Ladislav), Бровкин В.Л., Гупало В.И., Гупало Е.В. Косвенный радиационный теплообмен в камерных печах при использовании плоскопламенных горелок // Металургійна теплотехніка: Збірник наукових праць Національної металургійної академії України. – Дніпропетровськ: "Нова ідеологія", 2008. – С. 182 – 197.

7. Ladislav Lazic, Augustin Varga, Vladimir L. Brovkin, Jan Kizek. Influence analysis of the structural defects in the casting load on the heating rate // Металургійна теплотехніка: Збірник наукових праць Національної металургійної академії України. – Дніпропетровськ: "Нова ідеологія", 2008. – С. 307 – 319.

8. Бровкин В.Л., Анурова Т.В., Радченко Ю.Н., Коваленко В.В., Лазич Л. Анализ существующих технологий ускоренного охлаждения сортового проката и его влияние на структуру и механические свойства металла Металлургическая теплотехника: cборник научных трудов Национальной металлургической академии Украины.- Выпуск 2(17).- Днепропетровск: Новая идеология, 2010. - С. 14-22.

 
 
G
M
T
 
             
 
 
 
Звуковая функция ограничена 200 символами