Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

План роботи наукових семінарів кафедри ТМП та Х

 

План роботи наукового семінару кафедри ТМП та Х на 2018 – 2019р .

 

п/п

Тема доповіді

ПІБ

Дата

проведення

Відмітка про проведення

1

Підсумки та плани наукових досліджень кафедри на 2018-2019 н. р. стосовно збалансованого розвитку ЧМ України

Ковальов Д.А.

вересень

проведено

2

Вплив технологічних чинників на утворення неметалевих включень в сталі. Рекомендації щодо їх трансформації за компонентним складом та зниження кількості

Камкіна Л.В.

вересень

проведено

3

Доповідь про виконання другого етапу НДР «Виробництво інноваційних вуглецевмістних матеріалів з використанням біомаси для зменшення витрат непоновлюємих енергетичних джерел та застосування в енергоємних металургійних технологіях»

Камкіна Л.В.,

Мішалкін А.П.

вересень

проведено

4

Технологічні можливості зниження розчинності газів у низьковуглецевій сталі в умовах її позапічної обробки

Анкудінов Р.В.

жовтень

проведено

5

Термодинамічна оцінка поводження марганцю в рідкій сталі при зміні в ній вмісту вуглецю

Надточий А.А.

жовтень

проведено

6

Особливості теплообміну при агломерації марганцевих руд різного походження і зміні компонентного складу вихідної шихти

Бабенко О.В.

листопад

проведено

7

Перспективи використання комбінованих способів вилучення розсіяних металів з техногенних відходів різного походження

Великонська Н.М.

листопад

проведено

8

Звіт про виконання плану навчання в аспірантурі

Синицин

Я. С.

листопад

проведено

9

Доповідь про виконання другого етапу НДР «Новітня енергозберігаюча технологія виплавки та пластичної деформації ультранизьковуглецевих сталей для особливо тонкого листового прокату подвійного призначення з підвищеними властивостями»

Мяновська Я.В.

грудень

проведено

10

Термодинамічні закономірності відновлення хроміту заліза метаном

Гришин А.М.

грудень

проведено

11

Особливості підготовки та проведення теплової обробки сумішей, що містять C, СаО та FexOy, при виробництві рафінуючих матеріалів металургійного призначення

Мішалкін А.П.

січень

проведено 

12

Обгрунтування та можливості видалення фосфору з високофосфористої марганцевої лігатури - продукту одержання мало фосфористого шлаку

Мяновська Я.В.

січень

проведено 

13

Особливості хіміко-термічної обробки низьковуглецевих сталей мікролегованих тітаном, ніобієм та ванадієм

Ісаєва Л.Є.

лютий

проведено 

14

Результати дослідження спікання аглошихти з метою підвищення міцності придатного агломерату

Колбін М.О.

березень

проведено 

15

Вплив неметалевих включень на швидкість розливання низьковуглецевої сталі розкисленої алюмінієм та феромарганцем

Безшкуренко О.Г.

березень

проведено 

16

Вплив кількості вуглецю в СВО на ступінь відновлення заліза в інтервалі температур 900 - 1100°С.

Ванюков А.А.

червень

проведено 

  

План роботи наукового семінару кафедри ТМП та Х на 2019 – 2020р. 

п/п

Теми доповіді

ПІБ

Дата

проведення

Відмітка про проведення

1

Підсумки наукової діяльності кафедри за 2018-2019 н.р. та плани досліджень кафедри на 2019-2020 н. р.

Ковальов Д.А.

вересень

проведено

2

Звіт про виконання плану навчання в аспірантурі

   Синицин Я. С.

вересень

проведено

3

Звіти про виконання третього етапу НДР 2019:

1. Виробництво інноваційних вуглецевмістних матеріалів з використанням біомаси для зменшення витрат непоновлюємих енергетичних джерел та застосування в енергоємних металургійних технологіях.

2. Новітня енергозберігаюча технологія виплавки та пластичної деформації ультранизьковуглецевих сталей для особливо тонкого листового прокату подвійного призначення з підвищеними властивостями

Камкіна Л.В.,

Мішалкін А.П.

Мяновська Я.В.

вересень

проведено

4

Обгрунтування теплового режиму та особливості отримання карбіду кремнію з залученням відходів рослинного походження, що містять вуглець та SiO2

Анкудінов Р.В.

жовтень

проведено

5

Анализ впливу технологічного режиму позапічної обробки на забруднення сталі неметалевими  включеннями

Надточий А.А.

жовтень

проведено

6

Розробка раціональних методів та ефективних матеріалів підвищення комкуємості марганецьмістячих аглошихт

Бабенко О.В.

листопад

проведено

7

Особливості агломерації залізорудних матеріалів з підвищеною часткою руди. Аналіз досягнутих показників дослідних спікань.

Камкіна Л.В.

грудень

проведено

8

Звіти про виконання четвертого етапу НДР 2019:

1. Виробництво інноваційних вуглецевмістних матеріалів з використанням біомаси для зменшення витрат непоновлюємих енергетичних джерел та застосування в енергоємних металургійних технологіях.

2. Новітня енергозберігаюча технологія виплавки та пластичної деформації ультранизьковуглецевих сталей для особливо тонкого листового прокату подвійного призначення з підвищеними властивостями

Камкіна Л.В.

Мішалкін А.П.

Мяновська Я.В.

грудень

проведено

9

Фізико-хімічний аналіз комплексного відновлення Cr2FeO4 з участю метану

Гришин А.М.

січень

проведено

10

Раціональні умови підготовки та особливості спікання вихідних сумішей на основі техногенних матеріалів, що містять FeO, CaO,SiO2, Al2Oта вуглець

Мішалкін А.П.

січень

проведено

11

Аналіз сучасних технологій окислювального та відновлювального рафінування марганцевих сплавів з високим вмістом фосфору.

Мяновська Я.В.

лютий

проведено

12

Дослідження фазового складу сталей, що містять мікрокількості  Бора.

Ісаєва Л.Є.

березень

проведено

квітень,    травень       -    карантин

 

13

Обгрунтування умов стабільного безперервного розливання низьковуглецевої сталі, що розкислюється алюмінієм

Безшкуренко О.Г.

червень

проведено

15

Результати промислового використання СВО в доменному процесі та способи підвищення ступіню відновлення заліза при їх використанні

Ванюков А.А.

червень

проведено

 Зав. каф. ТМП і Х д.т.н., проф.                                                                Ковальов Д.А.

 

 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО СЕМІНАРУ КАФЕДРИ ТМП ТА Х НА 2020 – 2021 р.  

п/п

Теми доповідей

ПІБ

Дата

проведення

Відмітка про проведення

1

Підсумки та плани наукових досліджень кафедри на 2019-2020 н. р. стосовно стійкого розвитку процесів виробництва металів в умовах сучасного стану сировинної та паливної баз ЧМ України

Ковальов Д.А.

вересень

проведено

2

Основні концепції стабілізації умов виплавки якісних сталі та феросплавів шляхом збалансованого використання матеріалів природного та техногенного походження

Камкіна Л.В. Варицев А.О.(аспірант) 

вересень

 

проведено

3

Дослідження поведінки елементів залізовуглеце-вого розплаву в умовах регулювання окислювального потенціалу дуття

Мішалкін А.П.
Дворковой О.І.(аспірант)

жовтень

проведено

4

Вдосконалення технологічної схеми виплавки карбіду кремнію за рахунок досягнення більш ефективного розподілу теплових потоків у вихідній шихті

Анкудінов Р.В.

Єфімов В.А. (аспірант) 

жовтень

проведено

5

Використання в розрахунках термодинамічних параметрів реакцій, що мають місце при окислювальному рафінуванні марганцевих сплавів з високим вмістом фосфору, значень зміни їх енергії Гібса для розчиненених в розплавах елементів

Надточій А.А.
Киричок В.С. (аспірант) 

листопад

проведено 

6

Фізико-хімічні особливості роботи доменних печей при реалізації осьового ходу

Бабенко О.В.

 

листопад

 

проведено 

7

Фізико-хімічне обґрунтування умов, дослідження і розробка технологічної схеми огрудкування суміші тонких залізорудних концентратів та красних шламів

Мяновська Я.В. 

Болгар Д.М. (аспірант) 

 

грудень

 

проведено 

8

Фізико-хімічний аналіз і результати відновлення хрому в складних системах з участю метану

Гришин А.М.

січень

 

проведено 

9

Дослідження фізико-хімічних особливостей утворення нітридних фаз в аустенітних сталях нового покоління

Ісаєва Л.Є.

 

лютий

проведено 

10

Дослідження впливу фізико-хімічних характеристик шлакової фази в кристалізаторі та промковші МБЛЗ на стабільність безперервного розливання високо вуглецевих марок сталі і якість заготовки

Безшкурен-ко О.Г.

 

березень

проведено 

11

Шляхи удосконалення процесу отримання і раціональність промислового використання СВО в доменному процесі при  зміни складу і вмісту компонентів у вихідній шихті

Ванюков А.А.

 

березень

проведено 

12

Проміжний звіт про виконання плану дисертаційної роботи «Фізико-хімічне обґрунтування та розробка комплексної технології залучення у виробництво відходів металургії, зменшення витрат не поновлюваних енергетичних джерел та застосування їх в енергоємних металургійних технологіях для одержання матеріалів цільового призначення»

Варицев А.О.

 

квітень

 проведено

13

Проміжний звіт аспіранта першого року навчання  про виконання плану дисертаційної роботи «Підвищення якості залізовуглецевих сплавів за рахунок застосування шлакоутворюючих сумішей на основі техногенних матеріалів металургії та біомаси»

Дворковой О.І

 

квітень

проведено 

14

Проміжний звіт аспіранта першого року навчання  про виконання плану дисертаційної роботи «Дослідження та розробка ефективних умов одержання марганцевих сплавів з низьким вмістом вуглецю та шкідливих домішок»

Киричок В.С.

 

травень

проведено 

15

Проміжний звіт аспіранта першого року навчання  про виконання плану дисертаційної роботи

«Дослідження та обґрунтування вибору раціональних високоактивних шлаків для забезпечення ефективного рафінування металу та сплавів»

Єфімов В.А

 

червень

проведено 

Зав. каф. ТМП та Х д.т.н., проф.                                                                                     Ковальов Д.А.

           

  

 


Вгору: Діяльність кафедри