Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Вітаємо!

Вітаємо!

13 -14 травня 2014 року в Дніпропетровському національному університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна відбулася 13 міжнародна студентська конференція "Інженери ІІІ тисячоліття". Вітаємо діпломанта конференції студентку гр. МЕ03-12 Панченко Аліну, яка виступила з доповіддю "Research of nitride forming kinetics in cavitatson-resistant steels" ("Дослідження кінетики утворення нітридів в кавітаціонностійких сталях") керівник, доц. Ісаєва Л.Є.

Студентське життя


 

Кафедра теоретичних основ металургійних процесів