Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кузнєцов Євген Вікторович photo

Кузнєцов Євген Вікторович

кандидат технічних наук

Контакти:

E-mail: e.v.kuznetsow@ust.edu.ua

Телефон : +38(097)8517051

Кімната : 141

Кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Міжнародної академії авторів наукових відкриттів і винаходів.

Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут у 1989 році за спеціальністю “Автоматизовані металургійні машини та агрегати”.

На кафедрі фізики НМетАУ працює з 1994 року.

Фахівець у галузі технології конструкційних матеріалів і машинобудування.

Основним напрямком наукової діяльності є дослідження особливостей деформаційної поведінки конструкційних матеріалів при різних методах механічної обробки.

Автор 55 наукових і методичних робіт, у тому числі 40 статей, 8 винаходів, 2 монографій та наукового відкриття “Закономірність деформаційного поведінки в’язкопружних і в’язкопластичних середовищ в умовах їх розвиненою вібропластичної деформації”.

Бібліографічний профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=23iPjTYAAAAJ&hl=ru  

 

Види і результати професійної діяльності за останні п'ять років згідно з показниками п. 30 Постанови КМУ

 

1)

   1. Кузнецов Е. В. Биотехнология и её использование в природном земледелии / В. Е. Кузнецов, Е. В. Кузнецов, В. Т. Сметанин, Т. И. Тимчий // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2015. – № 4. – С. 151 – 152. (РИНЦ, Index Copernicus)                                                                                                                       .

   2. Кузнецов Е. В. Анализ термодинамического механизма пластической деформации твёрдых кристаллических тел / Е. В. Кузнецов // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – 2017. – № 1 (321). – С. 53 – 63. (РИНЦ, Google Scholar)                                                                                                                                      .

   3. Кузнецов Е. В. Пример применения фрактального подхода при изложении лекционного курса физики студентам технических специальностей профильных высших учебных заведений / Е. В. Кузнецов // Учёные записки Орловского государственного университета. – 2017. – № 3 (76). – С. 224 – 229.  (РИНЦ, Google Scholar)  

                           .

6)

Проведення навчальних занять з дисципліни “Фізика” англійською мовою зі студентами груп ХТ – 15, 16, 17, 18 спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія. Переробка нафти та газу”, бакалаврський рівень освіти, загальний обсяг 220 годин (50 + 50 + 60 + 60 годин).

       

10)

заступник завідувача кафедрою вищої математики та фізики з навчальної роботи у період 2016 – 2018 роки      

                                                                                                                            .

13)

 

   1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фізика” для студентів всіх спеціальностей (бакалаврський рівень) (частина І) / В. М. Козлов, В. М. Тимошенко, Є. В. Кузнєцов. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 37 с.                                           .

   2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фізика” для студентів всіх спеціальностей (бакалаврський рівень) (частина ІІ) / В. М. Козлов, В. М. Тимошенко, Є. В. Кузнєцов. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 40 с.                                                 .

   3. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Фізика” для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання (бакалаврський рівень) / В. М. Козлов, В. М. Тимошенко, Є. В. Кузнєцов. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 46 с.     

                                                                                                                                 .

14)

 

   1. Керівництво студенткою групи КН 01 – 15 Гузь І. О., яка зайняла І місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики, 2016 рік;                                                  .

   2. Керівництво студенткою групи ТЕ 01 – 18 Матуліной І. М., яка зайняла І місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики, 2018 рік;                               .

   3. Керівництво постійно діючим студентським гуртком “Фізичні основи обраної спеціальності”                                                                                                                                       .

15) 

 

   1. Kuznetsow E. V. Dynamics of shearing-relaxation oscillations at the plastic flow of crystalline solids / R. P. Didyk, E. V. Kuznetsow, O. N. Cherkashcenko // Збірник праць 11-ї Міжнародної науково-технічної конференції “Пластична деформація металів 2017”. – Дніпропетровськ: Вид-во НМетАУ, 2017. – С. 39 – 46.                                                                 .

   2. Кузнєцов Є. В. Компетентнісний підхід та існуюча практика викладання фізики студентам технічних спеціальностей профільних вищих навчальних закладів / Є. В. Кузнєцов // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції “Теоретико-методичні засади вивчення питань сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах”. – Суми: Вид-во Сумського Державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренко, 2017. – С. 28 – 30.                                              .

   3. Кузнецов Е. В. Анализ возможности использования металлургических шлаков в качестве сырья для получения наноматериалов / Е. В. Кузнецов, М. А. Басов // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції “Теоретико-методичні засади вивчення питань сучасної фізики та нанотехнологий у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах”. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 78 – 79.       .

   4. Кузнєцов Є. В. Практика формирования нормативных компетенций на ранних этапах подготовки студентов специализации “Металлургия чёрных металлов” /Е. В. Кузнецов, М. О. Басов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наукова діяльність, як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця”. У 2-х частинах. – Ч. 1. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 56 – 58.                                                                                                                                   .

   5. Кузнецов Е. В. Синергетический подход к проектированию технологических процессов производства / Е. В. Кузнецов, П. Д. Айвазов // Матеріали Х Міжнародної конференції “Молоді вчені 2019 – від теорії до практики”. – Дніпро: Вид-во НМетАУ, 2019. – С. 35 – 39.                                                                                                                                               .   

17)

-   до 2017 року робота на посаді доцента кафедри фізики НМетАУ;

-   з 2017 року робота на посаді доцента кафедри вищої математики та фізики НМетАУ.                                       .