Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Ванюков Антон Андрійович photo

Ванюков Антон Андрійович

кандидат технічних наук, старший викладач

Контакти:

E-mail: antonvanukov@gmail.com

Телефон : 0675632079

Кімната : 361

В 2015 р закінчив аспірантуру за спеціальністю 05.16.02 - Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів.

У 2016 році захистив дисертацію "Підвищення металургійних властивості самовідновлювальних обкотишів з використанням вторинних залізовмісних матеріалів для забезпечення ефективності доменної плавки". 

Основний напрямок наукової роботи чорна металургія (доменний процес), переробка відходів виробництва металургії чорних металів та повернення перероблених відходів у вигляді брикетів та обкотишів до доменної та електродугового процесу. Працює на кафедрі з 2016 року. Автор більше 20 наукових статей та трьох патентів на корисну модель.     

     Наукометричні ресурси: Google Scholar

     Патенти: 1. Патент № 100783. Шихта для виробництва котунів підвищенної основності, що самовідновлюються // Ковригін С.А., Ковальов Д.А., Ковальов О.Д.,  Ковальов М.Д., Ванюков А.А., Ковригін В.С. Опубл. 10.08.2015. Бюл. № 15.

2. Патент № 99900. Спосіб виробництва залізорудних котунів, котунів підвищенної основності, що самовідновлюються // Ковригін С.А., Ванюков А.А., Ковальов Д.А., Ковальов О.Д.,  Ковальов М.Д., Ковригін В.С. Опубл. 25.06.2015. Бюл. № 12.

3. Патент №99901. Спосіб виробництва залізорудних котунів підвищенної основності, що самовідновлюються // Ковригін С.А., Ванюков А.А., Ковальов Д.А., Ковальов О.Д.,  Ковальов М.Д., Ковригін В.С. Опубл. 25.06.2015. Бюл. № 12.

      Наукові публікації:

1. Эффективность применения гранулированного углеродсодержащего железофлюса в доменной плавке. / Д. А. Ковалев, Б. П. Крикунов, А. А. Ванюков, А. В. Кузин, В. Ф. Сорокин // ОАО «Черметинформация». - Бюллетень «Черная металлургия». - 2012.    - №7. – С. 49-54.

2.​ Ковалев Д.А., Ванюков А.А., Ванюкова Н.Д. Исследование металлургических свойств самовосстанавливающихся окатышей // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013. - №4. – С. 28-31.

3.​ Ковалев Д. А., Ванюкова А. Д., Ванюков А. А. Производство и использование самовосстанавливающихся окатышей в доменной плавке с применением пылеугольного топлива // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013. - №1. – С. 13-15.

4.​ Петрографический анализ самовосстанавливающихся окатышей, полученных на холодной связке из шламов доменного и конверторного цехов / Ковалев Д.А., Ванюков А.А., Купенко В.И. / Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2013.        - № 6. – С. 7-9.

5. Ванюков А.А.,  Ванюкова Н.Д.,  Дядин А.А. Влияние процессов низкотемпературного восстановления самовосстанавливаю-щихся безобжиговых окатышей (СВО) на их металлургические свойства // Сучасні проблеми металургії. - 2014. - № 17. - С. 3-7.

6. Исследование факторов, определяющих процесс восстановления СВО твёрдым углеродом / Ковалев Д.А., Ванюкова Н.Д., Ванюков А.А. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2014. - № 3. – С. 16-19.

7. Производство высокоосновных самовосстанавливающихся окатышей на цементной связке и доменная плавка с их использованием / Ковалев Д.А., Ванюков А.А., Крикунов Б.П., Ивлев В.П., Попов В.Е., Иванов С.А. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2014. - № 5. – С. 2-4.

8. Доменная плавка с использованием высокоосновных самовосстанавливающихся окатышей на портландцементной связке. Ковалев Д.А., Ванюкова Н.Д., Ванюков А.А.,Крикунов Б.П., Ивлев В.П., Попов В.П., Ковригин С.А.3, Ковалев А.Д. // Міжнародна наукова-технічна конференція ТЕХНОГЕН -2014. м. Єкатеренбург, 2014 р. 

9. Крикунов Б.П.,. Ковалев Д.А., ВанюковаН.Д.,  Ванюков А.А., ИвановС.А., Турищев В.В. Эффективность использования в доменной плавке высокоосновных углеродосодержащих окатышей  гидратационного твердения // Бюллетень научно-технической и экономической информации «Черная металлургия». – 2015. - №4. – С. 15-18.

10.  Спікання залізорудних обкотишів із підвищеним вмістом твердого палива. Досвід виробництва. / Ванюков А.А., Ковальов Д.А., Камкіна Л.В., Комар А.С.// Теорія і практика металургії. - №2. - 2021. - С. 15-23.