Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

План наукових семінарів

 

Тематика наукових семінарів для студентів

кафедри інженерної педагогіки на 2013-2014 н. р.

?

 

Тема

ПІБ відповіда

льного

Вид роботи

дата

1.

1. Методологія науково-педагогічних досліджень: елементи дослідницької діяльності студентів, наукова творчість

2. Наукова робота викладачів і студентів як складова професійної діяльності викладачів та підготовки майбутніх фахівців.

доц. Лучанінова О.П.

студ. гр. ПР01-11

 

1.Доповідь

2.Доповідь

-слухання доповіді студента;

-наукова дискусія;

-обговорення ходу виконання наукових досліджень на кафедрі;

-обговорення наукових тем досліджень для студентів;

- керівництво науковою роботою студентів;

-друкування статей у співавторстві зі студентами

Вересень

2.

1. Зміст і структура НДРС

2. Основи науково-педагогічних досліджень. Наукова робота очима студентів. Використання інтернет-ресурсів: пошук діагн. методик

Доц. Лучанінова О.П.

студ. гр. ПР01-11

слухання доповіді студента; наукова дискусія;  визначення об’єкту та предмету дослідження

 

Жовтень

3.

1. Науково-дослідна робота студентів ВТНЗ: основні напрями науково-дослідницької роботи  магістрів  та спеціалістів

2. Презентація дипломів

3. Про розробку методичних матеріалів із використанням дослідницьких методів (глосаріїв, кросвордів, програм і методик соціологічних досліджень тощо)

доц. кафедри Лучанінова О.П.

 

студ. гр. ПР01-09

С/М

 

слухання доповіді студента; наукова дискусія; вибір студентами груп ПРО форм участі у науковій роботі академії; обговорення    з викладачами-керівниками наукової роботи студентів етапів роботи; попередні виступи студентів на засіданнях психолого-педагогічного клубу)

Листопад

4.

1. Підготовка майбутніх фахівців до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору

2.Особливості педагогічного експерименту під час наукових досліджень: теоретичні та емпіричні методи

студ. гр. ПР01-11

 

доц. Лучанінова О.П.

 слухання доповіді студента;

 наукова дискусія;    роль констатувал. і формувального експериментів у педагогічних дослідженнях; діагностика як невід'ємна частина дослідження; виступи студентів про вибір теорет. та емпірич. методів дослідження.

Грудень

5.

1. Сучасні інноваційно-інформаційні технології навчання

2. Форми і методи наукових досліджень: практичний аспект

студ. гр. ПР01-11т

 доц.. кафедри

слухання доповіді студента;  наукова дискусія; практичне використання різних методів діагностики;робота з анкетами, методика обробки анкет; педагогічне спостереження

Грудень

6.

1. Роль інформаційних технологій навчання у формуванні професійно-ділових якостей спеціаліста

2. Модель випускника – інженера-педагога. Презентація моделі.

студ. гр. ПР01-09

Сєдова О.

ст.викл. УчительІ.Б

слухання доповіді студента;

наукова дискусія

Січень

7.

1. Упровадження результатів студентських робіт у практику, публікування статей, тез доповідей у наукових збірках.

2. Методика  застосування дослід. методу під час проведення теор.та практ. занять

студ. гр. ПР01-11

доповідь доцента

Лучанінової О.П.

 слухання доповіді студента;

 наукова дискусія.

 

Січень

8.

1.Метод проекту та його особливості

2.Професійні очікування молодого спеціаліста; психологічні складові професійної кар’єри.

 

студ. гр. ПР01-11т

доповідь доцента Сурякової М.В

слухання доповіді студента;

 наукова дискусія;

 

Лютий

9.

1. Розвиток дослідницьких умінь у процесі виконання самостійних навчальних завдань

2. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів

студ. гр. ПР01-09

доповідь ст. викл. Фоменко І.А.

слухання доповіді студента;

 наукова дискусія;

 

Лютий

10

1.  Звіт студентів із переддипломної практики

2. Диплом спеціаліста як складова  професійного становлення студента:

обговорення ходу виконання дипломної роботи

3. Інноваційна складова диплома магістра: пошуки та досвід

доповіді студентів групи ПР01-09

Проф. Палагута В.І. доц. Лучанінова О.П.

 слухання доповіді студента;

 наукова дискусія;

Березень

11

1. Експериментальна частина диплому очима студентів: обговорення ходу виконання дипломної роботи

2.  Проблеми фахової підготовки інженера-педагога (наукова, методична та організаційна складові діяльності)

доповіді студентів групи ПР01-09 

Доц. Лучанінова О.П.

слухання доповіді студента;

 наукова дискусія;

 

Квітень

12

1.Професійна компетентність  магістра: педагогічна інновація як складова фахової підготовки магістра.

2. Роль семінарів психолого-педагогічного клубу в професійному становленні студента-науковця

 виступи студентів із тематики досліджень на Всеукраїнських, міжнародних  конференціях; МА

Доц. Лучанінова О.П.

доповідь ст. викл. Фоменко І.А.

 

 слухання доповіді студента;

 наукова дискусія;

 

ТравеньВгору: Наукова діяльність