Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Наукова діяльність студентів

 

 

ПІБ студента,

група

Наукова тема

ПІБ керівника

Примак Тетяна Вікторівна, гр. ПР01-12 М

Організаційно-педагогічні умови формування комп’ютерної компетентності студентів засобом медіалекції

Лучанінова О.П.

Медведкова Інна Сергіївна

ПР01-12 М

Формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів-педагогів засобами наукової діяльності

 

Лучанінова О.П.

Купрій Аліна Віталіївна

ПР01-12 С

Ергономіко-педагогічні умови професійної підготовки студентів

 

Лучанінова О.П.

Мілова Катерина Антонівна

ПР01-13

Мовленнєва компетентність студентів як майбутніх викладачів нового типу засобами інтерактивних методів навчання

Лучанінова О.П.

Дишлевич Юлія Дмитрівна

ПР01-13

Професійна підготовка майстра виробничого навчання - фахівця і особистості

Лучанінова О.П.

Яременко Альона Сергіївна

ПР01-13

Фасилітаційна діяльність викладача сучасного ВТНЗ

Лучанінова О.П.

Інформація  щодо  наукової роботи зі студентами

за вересень-грудень 2013 року

Конкурси

  1. Богдан В. (ПР01-10) – І етап «Завтра. Україна ИА».      (25.10.13)
    1. Пелих М. (ПР01-10) – І етап «Завтра. Україна ИА».      (25.10.13)
    2. Пелих М. (ПР01-10) – готує наукову роботу на Всеукраїнський конкурс на кращу наукову студ. роботу                                        (до 20.12.13)

Тези

1. Богдан В. (ПР01-10) – тези на Всеукраїнську наукову конференцію «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук», НМетАУ    (29.11.13)

2. Станіславська А. (ПР01-09М) – тези на Всеукраїнську наукову конференцію «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук», НМетАУ       (29.11.13)

3. Марєєва В. (ПР01-11) – тези на Міжнародну студентську конференцію

«Сучасні професійні моделі успішного фахівця», Кривий Ріг      (до 15.12.13)

4. Скрябіна К. (ПР01-11) – тези на Міжнародну студентську конференцію

«Сучасні професійні моделі успішного фахівця», Кривий Ріг      (до 15.12.13)

5. Трубіна А. (ПР01-09М) – тези на Міжнародну студентську конференцію

«Сучасні професійні моделі успішного фахівця», Кривий Ріг      (до 15.12.13)

6. Скляр Є. (ПР01-11) – тези на Міжнародну студентську конференцію

«Сучасні професійні моделі успішного фахівця», Кривий Ріг      (до 15.12.13)

Планується:

  1. Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі на кращу студ. роботу з напряму «Професійна освіта», Харків. – 2 студента
  2. Провести в середині грудня І етап олімпіади з педагогіки серед студентів груп ПР.
  3. Готувати переможців І етапу до участі у ІІ етапі олімпіади з педагогіки  у квітні 2014 р., м. Кременчук - 3 студентів.
  4. Залучити студентів груп ПР до участі у Всеукраїнській науко-технічній конференції, НМетАУ, травень, 2014 р. – 20 студентів

  

 

Всеукраїнська науково-технічна конференція "Молода академія-2013" підсекція "Педагогіка та психологія":                                                                    

н. кер. проф., д. філос. наук Палагута В.І.


1. Семиліт Т.А. (ПРО-08) "Проблема розвиваючого навчання в освіті"

 

н. кер. доц., канд. педаг. наук Лучанінова О.П.

1. Голубчікова А.(ПРО-08) Актуальність формування дослідницьких умінь студентів

2. Чернишова М. (ПРО-08) Формування творчого потенціалу студентів

3. Лазарєва Є. (ПР01-10) Формування лідерських якостей у студентів ВНЗ

4. Сталь І.В. (ПРО-08) Формування практичних умінь студентів за допомогою коучинг-технології

5. Зубко В. (ПР-01-10) Формування базового рівня професійних компетенцій майбутніх  хіміків-технологів  НМетАУ

6. Лосякова І. (ПРО-08) Особливості застосування кейс-методу в процесі вивчення дисципліни «Системні технології»

7. Крохмалюк І. (ПР-01-10) Інновації в організації професійної освіти: запровадження дистанційного навчання

8. Крохмаль О. (ПР-01-10) Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованих робітників в системі  ПТНЗ

9. Мікіні А. (ПР-01-10) Інноваційні технології навчання при підготовці кваліфікованих робітників в системі  ПТНЗ

10. Пелих М.  (ПР-01-10) Організаційно-педагогічні умови  застосування наочності у процесі вивчення металургійних дисциплін

11. Сєренко К. (ПР-01-09) Психологічні основи формування цілісної структури особистості в процесі виховання

12. Шумелянко О. (ПР-01-09) Процесуально-інструментальна розробка шляхів і засобів виховання студентської молоді

13. Сєдова О.С. (ПР01-09) Формування конкурентоспроможної особистості студента як психолого-педагогічна проблема

 

н. кер. ст. викл. Фоменко І. А.

1. Волошина Г.С. (ПРО-08) Формування готовності студентів до науково-дослідної діяльності як завдання вищої школи;

2. Ганжа М. О. (ПРО-08) Знаково-контекстне навчання як система методів підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності

3. Проценко А.С. (АВ-01-11) Психологічне й педагогічне самозабезпечення життєвого успіху людини

4. Трегубенко Г. В. (МЕ-06-11) Роль освітнього середовища у формуванні креативності

 

 

Наші досягнення - це успіх наших студентів!

• Студенти груп ПРО різних років отримують дипломи з відзнакою: І.Стаднік, І.Сталь, О.Сладнєва, А.Калашнік.
• Наші студенти стають переможцями різних Всеукраїнських олімпіад та конкурсів на кращу студентську наукову роботу. Учасниками і переможцями олімпіад з педагогіки та психології стали Н.Оплаканець (2009р.), К.Золотарьова (2009р.), Я.Корж (2009р.), П.Гончар (2010р.), О.Сладнєва (2010, 2011, 2012 р.р.), І.Стаднік (2010р.), М.Чернишова (2010, 2011, 2012 р.р.), І.Сталь (2010, 2011, 2012 р.р.), А.Волошина (2011, 2012 р.р).
• Студенти груп ПРО захищають честь факультету на щорічному фестивалі «Я - першокурсник»: В.Свірідова, Р.Мансурова, К.Ягольнік, В.Дубовіцкая, А.Сіпакова.
• Наші студенти - учасники та переможці конкурсу Віктора Пінчука «Завтра. UA ». Переможцями конкурсу у 2012 році стали О.Сладнєва та І.Сталь.
• У рамках Всеукраїнської студентської наукової конференції «Молода академія» студенти груп ПРО представляють доповіді і друкують тези своїх наукових досліджень.
• Студенти груп ПРО регулярно публікують статті і замітки в академічній газеті «Кадри металургії» Наші кореспонденти - І.Сталь, А.Удалая, П.Гончар, О.Плінокос, В.Свірідова, К.Золотарьова, О.Перцева.
• Наші випускники продовжують своє навчання в магістратурі за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»: А.Новікова, К.Золотарьова, Н.Оплаканець, М.Кіріна, В.Демідова, П.Гончар, О.Маслова.

 Вгору: Наукова діяльність