Институт промышленных и бизнес технологий
Украинского государственного университета науки и технологий

Коллектив кафедры инженерной педагогики сердечно поздравляет преподавателя кафедры М.В. Шипко с присуждением научного звания кандидата психологических наук и избранием на должность доцента! Желаем творческих успехов и крепкого здоровья!

Коллектив кафедры инженерной педагогики сердечно поздравляет преподавателя кафедры М.В. Шипко с присуждением научного звания кандидата психологических наук и избранием на должность доцента! Желаем творческих успехов и крепкого здоровья!

Дистанционное обучение. График работы преподавателей каферы инженерной педагогики на перид 16.11.20 - 04.01.21гг.

КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНОЇ  ПЕДАГОГІКИ Дистанційне навчання

Графік роботи викладачів на період 16.11.20- 04.01.21 рр. 

ПІБ викладача

Платформа, на якій працює викл.

Код входу на платформу та місто знаходження матеріалів по дисц.

Інтернет- адреса викладача

Онлайн консул.

проф.

Палагута В.І.

  Google classroom

Для денної форми навчання

Теорія управління та керівництва навчальними закладами: qti7ydr

Педагогіка,  психологія та методика викладання у вищій школі: 25ah3i3

Для заочної форми навчання

Психологія особистості та розвитку людини: p3fzot5

palaguta@ua.fm

Понеділок 4 знам.с  Вівторок 2, 3с

Четвер 2с

Конс.- понеділок 13.00-15.00

проф.

Лучанінова О.П.

Google classroom

Педагогічні комунікації: mk2lwah

Педагогіка: jscvug3

Педагогіка вищої школи: lnwibyb

Методологія і методи науково-педагогічних досліджень: hcwxf4w

2017olgapetrovna@gmail.com

Понеділок ...

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В 2020-21 УЧЕБНОМ ГОДУ News icon

                                                                                       Методичні розробки викладачів   кафедри інженерної педагогіки

                                                                 у 2020 - 21  навчальному році                         

                                               

                                  Видано у вересні 2020 року

           

  1. Методичний посібник «Методика професійної освіти» ч. 2 Для студентів спеціальності 015 – Професійна освіта (металургія) / Укл. О.П, Лучанінова – Дніпро: НМетАУ, 2020. -112 с.
  2. Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальності 015 – Професійна освіта (металургія) / Укл. І.Б. Учитель, Л.Л. Сушенцева, В.І. Лазаренко. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 61 с.
  3. Робоча. програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів спеціальності 015 – Професійна освіта (металургія) (бакалаврський рівень). / Укл. І.Б. Учитель. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 21 с.
  4. Робоча. програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогічний практикум» для студентів спеціальності 015 – Професійна освіта (металургія) (магістерський рівень) / Укл. І.Б. Учитель. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 44 с.
  5. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Психологія професійної праці та технологія кар’єри» для студентів спеціальності 015 – Професійна освіта (металургія) (магістерський рівень) / Укл. Сурякова М.В. (ДНУ ім.О.Гончара), І.Б. Учитель (НМетАУ). – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 55 с.

 

<span style="font-siz ...

НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ News icon

                    НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ  КАФЕДРИ ІНЖЕНЕРНОЇ ПЕДАГОГІКИ у 2020/21 навчальному році

1. Магістри гр. ПР01-16М та ПР901 16М брали участь у ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» та видали статті:
- Степанченко Ю. Теоретичні аспекти розвитку пізнавальної активності студентів засобами інтерактивних методів навчання». Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – 1 76 с. С 80-82.
-Полторацька К. Теоретичні аспекти розвитку професійної компетентності студентів засобами змішаного навчання» Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. –  1 76 с. С 75-77.
- Каленчук М. Особливості бінарної лекції як ефективної форми навчання студентів» Особливості формування інтегральної компетентності майбутніх металургів Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – 176 с. С. 65-67.
- Лучанінова О.П., Шликова Т.В. Особливості формування інтегральної компетентності майбутніх металургів. Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи
розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – 1 76 с. С 67-69.

Участь студентів –бакалаврів кафедри інженерної педагогіки  у I етапі Всеукраїнських студентських олімпіад 2020/2021 н.р.
1. Всього взяли участь – 30 осіб
2. Проведених олімпіад з навчальних дисциплін – 2 Олімпіади - Олімпіада з психології (15.09.2020) та Олімпіаз педагогіки  (17.09.20) – в кожній взяли участь по 10 осіб групи ПР-01-17
Переможці Олімпіади з психології 
1 місце – Коваль Валерія  (гр. ПР-01-17)
2 місце – Ікол Іван (гр. ПР-01-17)
3 місце – Власенко Олександр (гр. ПР-01-17)
Переможці Олімпіади з педагогіки 
1 місце – Єфімова Надія (гр. ПР-01-17)
2 місце –  Власенко Олександр ( гр. ПР-01-17)
3 місце – Касторнова Марина (гр. ПР-01-17)
3. Проведених олімпіад з професійної педагогіки- 1 олімпіада (18.09.20) - взяли участь по 10 осіб групи ПР-01-17
Переможці Олімпіади з професійної педагогіки
1 місце – Єфімова Надія  (гр. ПР-01-17)
2 місце – Власенко Олександр (гр. ПР-01-17)
3 місце – Дм ...

Ориетировочная тематика заседаний психолого- педагогического клуба "Перспектива" в 2020-2021 учебном году News icon

Орієнтовна тематика засідань

психолого-педагогічного клубу "Перспектива"

у 2020-2021 навчальному році

Листопад. "Інформаційні й трансформаційні зміни у бібліотеках".
У програмі засідання: бесіда – проводить провідний бібліотекар відділу читальних залів Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені первоучителів слов'янських Кирила й Мефодія
 Ірина Анатоліївна;
екскурсія по науковій бібліотеці Національної металургійної академії України.

Грудень. "Розвиток емоційного інтелекту"
У програмі засідання: тренінг – проводить практичний психолог психологічної служби Дніпровського національного університету
ім. Олеся Гончара Потапова Наталя Василівна.
 
Березень. "Домашнє насильство по відношенню до жінок: причини, виявлення, допомога постраждалим"
  У програмі засідання: зустріч із представником служби соціально-психологічної допомоги населенню й співбесіда з питань захисту жінок від домашнього насильства.

Квітень.
Варіант  1. "Причини виникнення нервово-психічних розладів у студентів та профілактика їх психічного здоров'я"
 У програмі засідання: зустріч із лікарем-психіатром.
 
Варіант 2. "Психологія краси й привабливості"
В програмі засідання: зустріч із психологом й мистецтвознавцем.

РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА ПЕРИОД КАРАНТИНА News icon

РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ

преподавателей кафедры инженерной педагогики

на период карантина с 15 октября по 31 декабря 2020 года

 Ф.И.О.        День недели                Время                 Аудитория

 

проф. Палагута В.И.         Вторник                   с 13-00 по 14-20               457

 

доц. Лучанинова О.П.      Понедельник           с 11-00 по 12-20               445

 

доц. Учитель И.Б.             Понедельник          с 9-00 по 11-00                  264

 

ст. преп. Фоменко И.А.    Вторник                  с 11-00 по 12-20                265

 

преп. Шипко М.В.             Четверг                  с 11-00 по 12-20                265

 

 

 

Поздравляем с получением Гран-при кейс-чемпионата M.Student Champ! News icon

Сердечно поздравляем участников команды кафедры Металлургии стали «Мет.сталь» асп. Романа Андрюхина, асп. Наталью Арендач, ст. гр. МЕ02-15М Еконго Муель Одрей Макса и куратора команды к.т.н. Лавра Молчанова с получением Гран-при кейс-чемпионата M.Student Champ, организованного группой МЕТИНВЕСТ совместно с компанией CASERS. Победители кейс-чемпионата получат сертификат на приобретение электронной техники в магазинах COMFY и возможность приоритетного трудоустройства на предприятиях группы МЕТИНВЕСТ.

Светлой памяти заведующего кафедрой металлургии стали, проф. Бойченко Бориса Михайловича News icon

 С прискорбием сообщаем о смерти заведующего кафедрой металлургии стали, профессора, доктора технических наук, академика Академии наук высшей школы Украины, Член-корреспондента Инженерной Академии Украины, Лауреата премии Совета Министров СССР (1991г.), Лауреата Награды Ярослава Мудрого (1996г.)

 

Бойченко Бориса Михайловича

 

Коллектив кафедры металлургии стали выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Мы навсегда сохраним память о Борисе Михайловиче, благодарность за его труды и будем гордиться, что работали под его руководством.

Гражданская панихида состоится в пятницу 15.11.2019 г. в 10:30-11:30 в холле на 1-ом этаже 1-го корпуса.

На кафедре инженерной педагогики 10 июня 2019 начала работу экспертная комиссия

у складі Тарасюка А.П., Першого проректора Української інженерно-педагогічної академії України (голова комісія), Ямшинського М.М., доцента кафедри ливарного виробництва, чорних і кольорових металів Національного технічного університету ім. М. Сікорського (член комісії). Комісією була проведена комплексна контрольна робота з дисципліни «Психологія ділового спілкування» для студентів гр. ПР01-15. Перевірка показала, що рівень залишкових знань студентів відповідає нормам МОН України. Експертна комісія спілкувалася зі студентами, а також планує відвідати лабораторії металургійної академії.

                 

Первый Международный научно-практический WEB-форум «Развитие единого открытого информационного пространства образования в течение жизни»

Преподаватели кафедры инженерной педагогики вошли в состав организационного комитета. Первого Международного научно-практического WEB-форума «Развитие единого открытого информационного пространства образования на протяжении жизни» (далее - Форум), который зарегистрирован в системе УкрИНТИ МОН Украины (свидетельство № 535 от 12.11.2018 г.) Как ежегодное научно-практическое мероприятие. Дата проведения Форума - 26-28 марта 2019 года. Режим работы: он-лайн.

15 февраля 2019 в Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ) закончила работу экспертная комиссия, назначенная приказом Министерства образования и науки Украины от 01 февраля 2019 №118-л, проводившая первичную аккредитационную экспертизу

 Состав экспертной комиссии:

Акимова Ольга Викторовна – заведующая кафедрой педагогики и профессионального образования  Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского, доктор педагогических наук, профессор, председатель комиссии;

Пономаренко Ольга Ивановнапрофессор кафедры литейного производства Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", доктор технических наук.

В период с 13 по 15 февраля 2019 комиссия рассмотрела представленное Национальной металлургической академией Украины аккредитационное дело и провела непосредственно на месте экспертную оценку соответствия образовательной деятельности НМетАУ требованиям к аккредитации образовательно-профессиональной программы «Профессиональное образование» по специальности 015 – «Профессиональное образование» второго (магистерского) уровня. Во время экспертной оценки комиссия проверила достоверность информации, фактическое состояние кадрового, учебно-методического, материально-технического и информационного обеспечения, содержание и качество подготовки специалистов и их соответствие нормативным требованиям, состояние международных, образовательных, научных связей, научной деятельности и привлечения к ней соискателей высшего образования по образовательно-профессиональной программе, подлежащей аккредитации.

С заключениями экспертной комиссии можно ознакомиться по ссылке: ВИСНОВКИ

   

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! News icon

Сердечно поздравляем Двоеглазову Алису Викторовну с блестящей защитой кандидатской диссертации (научный руководитель профессор кафедры металлургии чугуна В.В. Бочка). 
        Желаем  дальнейших успехов и профессионального роста!

XIIIІ Международная научно-практическая конференция «ЛИТЬЕ. Металлургия. 2017»

Приглашаем Вас принять участие в XІІI Международной научно-практической конференции «ЛИТЬЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ. 2017».

  Конференция состоится в рамках ХХV Международной специализированной выставки «Машиностроение. Металлургия. 2017» и XIІІ Международной  специализированной выставки «ЛИТЬЕ 2017» 23-25 мая 2017 года в Выставочном центре Запорожской ТПП «Козак-Палац». 

С подробной информацией можно ознакомиться в информационном письме 

Будем рады видеть Вас на конференции!

Научно-техническая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»

посвященная 100-летию со дня рождения Георгия Григорьевича Ефименко

состоится 4-5 апреля 2017 года в конференц-зале Национальной металлургической академии Украины.