Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Шемет Тетяна Миколаївна photo

Шемет Тетяна Миколаївна

старший викладач

Контакти:

E-mail: tanjapl@i.ua

Телефон : (+38066) 622-54-86, (+38096)280-55-67

Кімната : Б-202

Закінчила ДМетИ в 1992 році за фахом "Теплотехніка та автоматизація металургійних печей", з 1995 р. працює в НМетАУ. З 1996 по 1999 р. проходила навчання в аспірантурі на кафедрі ТЕМП НМетАУ за фахом "Металургія чорних металів". З 2000 р. - асистент кафедри ТЕМП.

Навчальні дисципліни, що викладає в НМетАУ:
1. Технологія очищення стічних вод.
2. Основи промислової екології.

Напрямок наукових праць:
1. Розробка оптимальних режимів нагрівання в печах камерного типу.
2. Дослідження теплофізичних властивостей волокнистих теплоізоляційних матеріалів.
3. Розробка конструкції і способу нагрівання металу в камерній регенеративній печі бесполуменевого нагрівання.

 

 

 Посилання на наукометричні ресурси:   Google Scholar 

 


Основні наукові праці:

1. Ольшанский В.М., Шемет Т.Н. Разработка оптимальных режимов нагрева в печах камерного типа // Металлургическая теплотехника. Сб. научн. тр. НМетАУ. Том 2. - Днепропетровск: НМетАУ, 1999. - С. 180 - 183.

2. Губинский В.И., Шемет Т.Н. Энергосбережение при эксплуатации садочной печи периодического действия // Металлургическая теплотехника. Сб. научн. тр. НМетАУ.- Днепропетровск: НМетАУ, 2004. - С. 116 - 121.

3. Шемет Т.Н., Затопляев Г.М. Исследование теплопроводности волокнистых теплоизоляционных материалов // Металлургическая теплотехника. Сб. научн. тр. НМетАУ. В двух книгах. - Книга первая. - Днепропетровск: Пороги, 2005. - С. 456 - 462.