UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Відділ якості освітньої діяльності

 

Керівник: Максакова Оксана Сергіївна

 

Адреса: НМетАУ, пр. Гагаріна, 4, корпус 1, поверх 3, кімната 328, м. Дніпро, 49600, Україна

E-mail:quality_edu@ukr.net

Телефон: 38-37

 

Відділ якості освітньої діяльності створений Наказом НМетАУ № 02 від 01.02.2019р.

Основними завданнями Відділу є організація та проведення моніторингових досліджень та забезпечення технічного супроводу моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти НМетАУ.

Функції Відділу полягають у:

- розробці спільно з Радою з забезпечення якості освітньої діяльності та підготовки фахівців НМетАУ (РЗЯОД) структури та змісту інструментарію моніторингових досліджень;

- формуванні спільно з РЗЯОД параметрів вибіркової сукупності соціологічних досліджень з метою забезпечення репрезентативності їх результатів та подання на затвердження Постійній комісії Вченої ради НМетАУ з моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості (далі – Комісія ВР);

- організації та проведенні опитувань (анкетувань) здобувачів вищої освіти, аспірантів, слухачів програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації та викладачів з питань якості організації освітнього процесу, випускників академії та представників роботодавців – з питань якості освітніх програм та рівня підготовленості випускників до професійної діяльності;

- аналізі якості проведення навчальних занять (зокрема організація відвідування навчальних занять тощо);

- первинній обробці та передачі інформації до РЗЯОД для її подальшого фахового опрацювання, аналізу отриманих результатів та формування звіту;

- супроводження спільно з РЗЯОД опитувальних мереж (груп здобувачів вищої освіти, роботодавців, випускників тощо) під час моніторингових досліджень.facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Інформація

Рада з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців

Відділ якості освітньої діяльності

Постійна комісія Вченої ради з моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості