Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Призери конкурсу Національної Академії Наук України “На здобуття премій для молодих учених і студентів ЗВО за кращі наукові роботи” у 2022/2023 н.р.

Вітаємо

 переможців конкурсу Національної Академії Наук України "На здобуття премій для молодих учених і студентів ЗВО за кращі наукові роботи" у 2022/2023 н.р.

 

Дипломами та грошовими преміями нагороджено:

Софія БЄЛІКОВА, аспірантка, Наталія БОНДАРЕНКО, асистентка, Віталій МІРОШНИК, ст. викладач, робота за темою «Обґрунтування параметрів гірничих виробок Дніпровського метрополітену, що споруджуються NATM», науковий керівник професор, д.т.н., зав. кафедрою Олексій ТЮТЬКІН. Кафедра транспортної інфраструктури.

Сергій СІРОВІЙ, ст. гр. ХТ03-19, робота за темою «Дослідження впливу органічних добавок на властивості електродів і електродної маси електрометалургійної промисловості», науковий керівник доцент, к.т.н. Михайло ЧЕМЕРИНСЬКИЙ. Кафедра металургійного палива та вогнетривів.

Олег БЛУДЕНКО, ст. гр. МЕ04-18, робота за темою «Вплив металевої фази на процес відновлення марганцю та кремнію при виплавці феросилікомарганцю» науковий керівник професор, д.т.н. Володимир ГЛАДКИХ. Кафедра електрометалургії.

 

Грамотою нагороджено:

Роман СИТНІК, аспірант, робота за темою «Проектування обміну даними між підприємствами за допомогою технології блокчейн в інформаційних системах», науковий керівник професор, д.т.н. Вікторія ГНАТУШЕНКО. Кафедра інформаційних технологій та систем.

Віталій ПОРТНИЙ, ст. гр. МЕ04-18м, робота за темою «Дослідження теплофізичних процесів позапічної обробки сталі на установці «ківш-піч» на основі математичного моделювання», науковий керівник доцент, к.т.н. Олександр ЖАДАНОС. Кафедра електрометалургії.

Інформаційні повідомлення


Ред. новин