UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення

МАТВЄЄВА МАРИНА ОЛЕГІВНА photo

Декан: МАТВЄЄВА МАРИНА ОЛЕГІВНА

Контакти:

Адреса Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення НМетАУ, пр. Гагаріна, 4, кім. 246, Дніпропетровськ, 49600, Україна

E-mail: centr.pdo@metal.nmetau.edu.ua

Телефон: (0562)47-44-97

Альтернативна сторінка: http://www.dmeti.dp.ua/ru/mfac/i1012
В Національній металургійній академії України розроблені програми для підвищення кваліфікації й професійної перепідготовки, які орієнтовані на навчання керівників і фахівців великих підприємств і суб'єктів середнього й малого підприємництва.

Професійну перепідготовку й підвищення кваліфікації персоналу Вашої організації пропонується провести по оригінальним програмам з актуальною тематикою. Ми розглянемо можливість індивідуальної розробки програм навчання з урахуванням специфіки роботи Вашої організації, а також графіка проведення занять. Заняття можуть проходити як на базі навчальних аудиторій, наданих Національною металургійною академією України, так і в умовах Вашої організації.

Заняття проводять провідні спеціалісти академії - професора й доценти.

ЦЕНТР ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ РОБОТУ ЗА НАСТУПНИМИ НАПРЯМКАМИ:

- Перепідготовка спеціалістів на різні рівні кваліфікації;

- Підвищення кваліфікації;

- Короткострокові курсі по підвищенню кваліфікації за замовленням підприємств.

Центр післядипломної освіти, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів був створений на базі факультету перепідготовки фахівців і підвищення кваліфікації. Є структурним підрозділом Національної металургійної академії України - державного ВНЗ IV рівня акредитації. 

За цей період було підготовлено і випущено 95 магістрів (з них 22 викладачі).

За роки існування факультету пройшли перепідготовку більше 2 тис. фахівців, які працюють на промислових підприємствах, в банках, приватних фірмах, підприємствах малого бізнесу тощо.

З 1987г. по 1999г. деканом факультету був д.т.н., проф.Теверовский Борис Захарович, з 1999г. - к.т.н., доц. Кремнев Володимир Євгенович, а в даний час директором центру є д.т.н., проф. Матвєєва Марина Олегівна.

В центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення можуть навчатися особи, які мають базову вищу освіту рівня "Фахівець" або "Бакалавр" для отримання іншої спеціальності або підвищення кваліфікації, що придбало значну актуальність в умовах швидкого перепрофілювання і реструктуризації підприємств.

Після успішного закінчення курсу навчання випускникам видається диплом державного зразка про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації "Фахівець".

Термін навчання - 2 роки. Заняття проводяться в обсязі 20 годин на тиждень (в суботу і неділю).

УМОВИ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ:

Абітурієнти подають в деканат наступні документи:

1. Диплом з додатком і їх копії.

2. Паспорт громадянина України (копія 1-й, 2-й сторінок та прописка).

3. Особистий листок по обліку кадрів або копія трудової книжки.

4. Три фотографії 3*4 см.

5. Картоний швидкозшивач

6. Ідентіфікаційний код

7. Заява на ім'я ректора НМетАУ.

Зарахування на навчання проводиться за результатами виконання тестових завдань і співбесіди.

Вартість навчання і порядок оплати.

Навчання у Центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення платне. Вартість навчання на економічні спеіальності складае 4950,00 грн. за рік

Вартість однакова для фізичних і юридичних осіб. Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Академії.

Оплата за навчання здійснюється згідно з індивідуальними угодами договору, та не змінюється на протязі навчання.

Один з важливіших напрямів роботи Центра післядипломної освіти - підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів II- IV рівней акредитації.

Підвищення кваліфікації викладачів за базовими напрямами (спеціальностями) (Дивись Додаток до Ліцензії) здійснюється 2 рази на рік, термін навчання 3,5 місяці:

- з 15 вересня по 30 грудня ;

- з 15 лютого по 30 травня.

Навчальними планами підвищення кваліфікації викладачів передбачена психолого-педагогічна підготовка в обсязі 60 годин, українська та іноземна мови (за професійним спрямуванням) відповідно 20 і 30 годин; ознайомлення з сучасними технологіями навчання, а також професійно-орієнтована підготовка за освітніми напрямами.  Загальний обсяг індивідуальних планів складає 320 годин і враховує інтереси слухачів.

По завершенню навчання слухачі виконують та захищають випускні роботи, теми яких визначаються профілюючими кафедрами, або відряджуючими кафедрами. 

Слухачам, які виконали навчальний план і захистили випускну роботу, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації за зразком встановленим Постановою КМУ від 12 листопада 1997 року номер 1260 "Про документи про освіту та вчені звання".

Викладачі вищих навчальних закладів II-IV рівней акредитації мають можливість пройти стажування на кафедрах академії.

Ще одним напрямком діяльності Центру післядипломної освіти є організація і проведення внутрівузівських освітніх семінарів з психолого-педагогічної підготовки, комп'ютерної підготовки, постійно діючих курсів з української мови, майстер-класів по обміну досвідом.

В 1999 році була організована Школа педагогічної майстерності (ШПМ). Вона здійснює свою діяльність у рамках постійно діючого семінару з 15 вересня по 30 червня.

Мета ШПМ - організація психолого-педагогічної підготовки і підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів, опанування ними інтерактивних методів навчання з використанням нових комп'ютерних технологій. Навчальними планами ШПМ (загальний обсяг 275 годин) передбачені такі дисципліни:

- основи психології навчання;

- основи педагогіки та педагогічна майстерність викладача;

- тренінг з ораторського мистецтва;

- використання нових комп'ютерних технологій в навчальному процесі;

- правові і організаційні аспекти діяльності викладача вищої школи та інші.

Слухачі ШПМ складають 2 заліки і виконують випускну роботу, пишуть творчий реферат. Тематику рефератів пропонує кафедра інженерної педагогіки. Це провідна кафедра в організації педагогічної підготовки молодих викладачів. Також слухачі мають можливість самі обрати тему, пов'язану з їх викладацькою діяльністю. Наприклад, "Методика проведення практичних занять з використанням інтерактивних методів навчання" або "Методика виконання лабораторних робіт з використанням сучасних комп'ютерних технологій".

Слухачі ШПМ, які виконали навчальний план, можуть одержати довідку про педагогічну підготовку.

Тематику навчально-практичних семінарів з комп'ютерної підготовки розробляє кафедра прикладної математики та обчислювальної техніки. Тут також враховуються інтереси викладачів, які удосконалюють свою комп'ютерну підготовку.

До основних видів діяльності Центра підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення відноситься і організація підвищення кваліфікації викладачів академії (Криворізького металургійного і Нікопольського факультетів).

В Центрі надаються консультації з питань підвищення кваліфікації, а також забезпечується повне документальне супроводження.

 

 

 

БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ: ОСНОВИ ФОНДОВОГО РЫНКУ ТА ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГУ

 

ЗАПРОШУЄМО У "СТУДЕНТСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ КЛУБ" НМЕТАУ
sadow@metal.nmetau.edu.ua. тел. моб.067- 893-39-45

 

Незважаючи на перепони та ускладнення, в Україні досить швидкими темпами розвиваються нові фінансові інститути та інструменти, українські компанії все активніше інтегруються у світову фінансову систему. Ринок цінних паперів (або фондовий ринок) є однією з найважливіших складових фінансового ринку. За динамікою зростання український фондовий ринок знаходиться в числі світових лідерів. (Дана інформація, на жаль, застаріла ... Зараз ми (індекс УБ) - сильно "впали". Але - все може змінитися!)

Дана дисципліна є вступним курсом по фондовому ринку України та інтернет-трейдингу. Розглядаються економічні основи організації та функціонування фондового ринку, його структура, види цінних паперів, а також особливості інвестиційної діяльності на фондовому ринку України.

Курс розроблено О.В.Садовським (С) за підтримки "Української біржі". Практична спрямованість курса забезпечується досвідом багаторічної діяльності, а також демонстрацією реального Інтернет-трейдингу. Курс розраховано на 24 академічні години.

  

 

Команда студентського фінансового клубу НМетАУ приймала участь у
Біржевих Універсіадах Україны
у 2012, 2013 роках.

 

 

ОСНОВИ WEB - ПРОГРАМУВАННЯ (HTML, CSS, PHP, …)

 Курс для початківців. Програмування, алгоритми та програми, найпростіші WEB-сторінки та сайти. Теорія та практика.  

тел. моб.067- 893-39-45

 

Пропонуємо курс для початківців. Після закінчення навчання ви зможете зробити перші, ала впевненні кроки у WEB-програмуванні. Викладаються засади HTML, PHP, CSS. Ви отримаєте можливість на протязі навчання сконструювати свої перші WEB-строрінки з використанням платного хостінгу.

 

  ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!


facebook banner   twitter banner   youtube banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2017 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Спеціальності