Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Навчальний графік

АВ901 - Автоматизоване управління технологічними процесами

АМ901 - Адміністративний менеджмент

АП901 - Електромеханічні системи автоматизації і електропривод

ДІ901 - Документознавство і інформаційна діяльність

EK901 - Економічна кібернетика

EO901 - Екологія і охорона навколишнього середовища

ЕП901 - Економіка підприємства

ІД901 - Управління інноваційною діяльністю

ІМ901 - Технологія машинобудування

ІС901 - Інтелектуальна власність

КН901 - Інформаційні керуючі системи і технології

МБ901 - Металургійне обладнання

МБ902 - Колісні і гусенечні транспортні засоби

МВ901 - Інженерія матеріалів

МВ902 - Комп'ютерне моделювання матеріалів

МВ904 - Композиційні і порошкові матеріали, покриття

МВ905 - Термічна обробка металів

МГ901 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

МЕ901 - Металургія чавуну

МЕ902 - Металургія сталі

МЕ903 - Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів

МЕ904 - Електрометаллургія сталі і феросплавів

МЕ906 - Металургія кольорових металів

МЕ907 - Обробка металів тиском

МЕ908 - Маркетинг та комерційне супроводження продукції

МЕ909 - Компютерне проектування в металургії

МЕ910 - Корозія та захист металів

МЕ912 - Якість, стандартизація та сертифікація

МЕ913 - Промислова теплотехніка

МЕ915 - Трубне виробництво

МЕ916 - Ковальсько-штампувальне виробництво

МЛ901 - Ливарне виробництво

МН901 - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

МН903 - Менеджмент організацій і адмініструванн

ОА901 - Облік і аудит

ПР901 - Професійна освіта

СТ901 - Якість, стандартизація та сертифікація

ТЕ901 - Теплоэнергетика

ТЕ902 - Теплофізика

УП901 - Управління проектами

ФК901 - Фінанси і кредит

ХТ901 - Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів

ХТ902 - Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

ХТ903 - Переробка нафти та газуВгору: Інформація