Національна металургійна академія України

Факультет електромеханіки та електрометалургії

Селівьорстов Вадим Юрійович photo

Декан: Селівьорстов Вадим Юрійович

Контакти:

Адреса Електрометалургійний факультет, НМетАУ, пр. Гагаріна, 4, ауд. Б-315, Дніпро, 49600, Україна

E-mail:

Телефон: +38(056) 746-31-98Електрометалургійний факультет створений в 1976 р. Першим деканом факультету був Гасик Михайло Іванович з 1987 по 2003 р. факультет очолював Руднев Олег Миколайович, починаючи з 2003 р. і по теперішній час факультетом керує Селівьорстов В.Ю. До складу факультету входять кафедри: електрометалургії, металургії кольорових металів, електротехніки і електроприводу, ливарного виробництва і фізики. На електрометалургійному факультеті здійснюється підготовка фахівців за п'ятьма спеціальностями: Металургія чорних металів, Спеціальна металургія, Металургія кольорових металів, Ливарне виробництво чорних і кольорових металів, Електромеханічні системи автоматизації і електропривод.


Металургія чорних металів охоплює спеціалізації "Електрометалургія сталі та феросплавів" і "Інформаційні системи та операційний менеджмент технологічних процесів".

Електрометалургія є основою сучасних металургійних технологій виробництва спеціальних сталей і сплавів для атомної, космічної, хімічної промисловості, машинобудування.

Спеціальна металургія (спеціалізація - електротермія неорганічних матеріалів) - найсучасніша спеціалізація з підготовки фахівців для виробництва абразивних та надтвердих матеріалів - електрокорунду, карбіду кремнію, карбіду та нітриду бору, штучних алмазів, керамічних матеріалів, абразивного інструменту та вуглеграфітових матеріалів, продукція яких необхідна для машинобудування, хімічної промисловості, атомної енергетики, електрометалургії.

Металургія кольорових металів - це сучасні наукоємні технології виробництва сплавів на основі міді, алюмінію, свинцю та інших кольорових металів, мінерально-сировинна база яких в Україні відсутня. Це відноситься і до благородних металів: платини, золота та срібла, технології витягу яких з відходів виробництва та руд інших кольорових металів отримують все більший розвиток, у тому числі на підприємствах нашого регіону.

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів охоплює спеціалізації: художнє та ювелірне литво, прецизійне, стоматологічне та ортопедичне литво, ливарне виробництво кольорових металів і сплавів, ливарне виробництво чорних металів і сплавів.

Студенти кафедри ливарного виробництва одержують фундаментальні знання та навички, які можуть реалізувати в машинобудуванні і металургії, а також в медичній галузі при розробці технології та виготовленні литих стоматологічних і ортопедичних протезів, у мистецтві - при литті художніх мініатюр і ювелірних виробів, архітектурі - при створенні литих скульптур, пам'ятників і монументів.

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод представлена спеціалізаціями: автоматизований електропривод аглодоменного і сталеплавильного виробництв та автоматизований електропривод прокатного виробництва. Випускники з цієї спеціальності читають всі види креслень і проектної документації з систем електроприводів; перевіряють та налагоджують вузли управління електроприводами, працюють з контрольно-вимірювальними приладами, організовують і здійснюють планово-попереджувальні ремонти електроустаткування, виготовляють електронні схеми, монтажні плати, працюють на управляючих програмних комплексах. Фахівців готують для виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської та дослідницької діяльності в галузі електроприводу металургійних машин та агрегатів.


Кафедри:

Кафедра інженерної педагогіки

Кафедра електрометалургії ім. акад. М.І.Гасика

Кафедра електричної інженерії

Кафедра ливарного виробництва