Національна металургійна академія України

Дистанційне навчання та консультації

   

 

 

ПІП, посада

Засіб дистанційної комунікації

консультації

Інструктивні матеріали щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання

Критерії, засоби і системи оцінювання контрольних заходів в умовах дистанційного навчання

Посилання для всіх студентських груп на розміщені в мережі Інтернет методичні матеріали по дисциплінах.

 

Савченко С.В.

доцент

 

 

serhijs@gmail.com

 Вейбер+Телеграм

 Zoom (лекції, семінари)

 Телеграм

 

Понеділок

14.30-15.30

Тема: Консультація

Время подключения: 14:30 (час очікування 7 хв.) 

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/85093138170?pwd=SUxpc0ZZUWs5WnFVWElRbnFpak54Zz09

 Идентификатор конференции: 850 9313 8170

Код доступа: 1111

1.Заходимо в телеграм-канал викладача і скачуємо начальну літературу тієї дисципліни, яку ви вивчаєте.

2.Отримуємо завдання. Спілкуємося з викладачем через Вайбер і Телеграм.

3. Складаємо іспити за допомогою онлайн-спілкування (індивідуально через телеграм і вайбер, колективно - через Zoom)

4. З низки дисциплін проходимо онлайн-тестування в телеграм.

 

1.Отримання позитивних результатів за виконання тестових контрольних завдань в системі Telegram;

2. Критерії оцінювання за тестові завдання містяться на спеціальних закритих телеграм-каналах з тестовими завданнями по дисциплінах (від 36 до 54 завдань).

3.Система оцінювання 12-ти бальна. Кожна правильна відповідь має коофіцієнт (це сума, яку отримуємо поділивши 12 на кількість завдань). Неправильна відповідь не враховується при обліку остаточної суми.

2.Виконання індивідуального завдання (складання конспекту опрацьованої літератури);

3.Участь в лекційних та семінарських занняттях через Zoom;

4.Усна індивідуальна співбесіда через Zoom, Telegram, Viber за матеріалами лекцій та індивідуальних завдань.

 

 

 

  https://t.me/docdocl - Документознавство: матеріали для навчального процесу

  https://t.me/sidsidsido - Спеціальні історичні дисципліни: матеріали для навчального процесу

  https://t.me/aspilolo - Аналітико-синтетична переробка інформації: матеріали для навчального процесу

Михайлюк О.В.

професор

Вайбер 050 36 27 528 

mich_al@ukr.net

 

 

 

 

Телеграм-канал з навчальними матеріалами для онлайн навчання : 

https://t.me/michalukov

Решетілова О.М.

доцент

karunga@ukr.net   

Вайбер 0975850823

 

 

 

Телеграм-канал з навчальними матеріалами 

https://t.me/joinchat/AAAAAE9Xk7-_SkhlVMsjYQ

(Лінгвістичні основи документознавства)

https://t.me/joinchat/AAAAAEp9vYKhpK7yS611qg

(Документаційне забезпечення управління)

 

 

Прокофʼєва К.А. 

доцент

 

canopa@i.ua , 

Вайбер: 0957607990

 Вівторок, 10.00-12.00, кафедра

 

1.Лекційні, методичні, інструктивні тощо матеріали надсилаються викладачем особисто кожному студентові на електронну адресу.

2.У Вайбері створено групи (з кожної дисципліни) у складі викладача та студенської групи (потока).

3.Студенти опрацювують лекційний матеріал, роблять практичні задання. Спілкуються з приводу поточних питань через групу у Вайбері, телефоном, електронною поштою.

4.Надсилають виконані завдання викладачу у електронному вигляді. За потреби (завдання, що виконуються власноруч) приносять виконані роботи на кафедру (очна консультація).

 

1.Допуском до модульного конроля є виконання всіх практичних робіт (викладач перевіряє їх у електронному чи паперовому вигляді в залежності від характеру завдання або на бажання студента) та наявність власного конспекта лекцій з дисципліни.

2.Модульний контроль\оцінювання відбувається шляхом виконання модульних контрольних робіт. Білет контрольної роботи надсилається викладачем кожному студенту окремо від інших на електронну адресу в заздалегідь обумовлений термін. На виконнання завдання у студента є час, вичерпавши який, студент надсилає відповіді у групу Вайбера з цієї дисципліни.

3.Крітерії оцінювання з кожної дисципліни містяться у відповідних програмних течках (на кафедрі) та оголошуються викладачем у групі Вайбера та очно під час консультацій.

4.Система оцінювання – 12-ти бальна. Кожна вірна відповідь має коефіцієнт. Невірна відповідь, кілька відповідей на одне питання, виправлення у відповідях геть не зараховуються.

5.Для покращення оцінки модульного конроля можливо проведення усної бесіди з тем, опрацьованих самостійно, у групі вайбера (в режимі реального часу), телефоном, на очній консультацї.

6.Перескладання з незадовільного балу відбувається шляхом виконання іншого білету, вищий бал у цьому разі – 10.

 

 

 

У Вайбері створено окремі групи із кожної дисципліни у складі викладач та студентів, які зараз вивчають цю дисципліну.

Через групу Вайбера викладач збирає електронні адреси всіх студентів.

На електронну адресу кожному студенту особисто викладач надсилає повний конспект лекцій, методичні та інструктивні матеріали до практичних занять, потім білети модульного контролю.

Виконані практичні завдання студенти надсилають викладачу на електронну адресу або приносять на кафедру (очна консультація). Спілкування з приводу практичних робіт можливо електронною поштою, телефоном, на очній консультації залежно від характеру зауважень.

Відповіді модульного контролю студенти до визначеної дати\часу надсилають у відповідну групу у Вайбері.