Національна металургійна академія України

Освітньо-професійна програма "Управління проектами",
спеціальность: 073 - Менеджмент

Кваліфікації

магістр

Навики

Освіта за спеціальністю «Управління проектами»  - це не тільки широко профільна підготовка в поєднанні з глибокими професійними знаннями сучасного менеджменту та маркетингу, економіки та  сучасних комп’ютерних технологій у сфері управління, це ще практична підготовка з питань вирішення складних, нетипових задач виробництва і управління, управління інноваційними процесами на будь-якому підприємстві, що дає випускникові високий рівень конкурентоспроможності на українському і світовому ринку праці. 

Опис

Випускник зі спеціальності«Управління проектами» матиме кваліфікацію:керівник проектів і програм.

Він може займати керівні посади на промислових підприємствах та проектних установах, а саме, керівника проекту, директора програми, професіонала з управління проектами та програмами, професіонала-практика з управління проектами та програмами, наукового співробітника.

Згідно з національним класифікатором професій ДК 003:2005, випускники спеціальності «Управління проектами» отримають професію:

•  керівник проектів і програм;

•  професіонал у сфері управління проектами і програмами;

• наукові співробітники (проекти і програми);

• професіонал з управління проектами і програмами.