Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Підсумки конференції


oblozhka1.jpg

 

Всеукраїнська науково-технічна конференція

 «Механіка машин - основна складова прикладної механіки»

присвячена 110-річчю чл.-кор. АН України, проф., д.т.н. КОЖЕВНІКОВА Сергія Миколайовича

 

   11-13 квітня 2017р на базі Національної металургійної академії України пройшла Всеукраїнська науково-технічна конференція «Механіка машин – основна складова прикладної механіки», яка присвячена 110-річчю чл.-кор. АН України, проф., д.т.н. КОЖЕВНІКОВА Сергія Миколайовича

 

   Робота конференції проходила в п’яти секціях:

1. Загальні питання машинобудування і напрямки розвитку прикладної механіки.

2. Теорія механізмів і машин та пружна динаміка машин.

3. Проблеми надійності, міцність елементів машин і агрегатів та енергозбереження.

4. Сучасні технічні і технологічні засоби машинобудування.

5. САПР та математичне моделювання процесів, машин і агрегатів.

 

   Для участі в конференції програмним та організаційним комітетами, до скаду яких входили 4 чл.-кор. НАНУ, 39 д.т.н. та ф.м.н., були відібрані 115 тез доповідей 242 авторів. В роботі конференції прийняли участь вчені та практики з 15 міст України, що представляли 25 українських вишів та провідних інститутів НАНУ Дніпропетровщини.

   Пленарне засідання 11 квітня розпочалося зі вступного слова голови програмного комітету конференції – чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф., ректора НМетАУ Величка О.Г. Зі спогадами та цікавими фактами з життя С.М. Кожевнікова виступили його учні, колеги та послідовники д.т.н., професори: Кукушкін О.М. (НМетАУ); Вереньов В.В. (ІЧМ НАНУ); Сокол Г.І. (ДНУ); к.т.н., с.н.с. Карчинський Ю.П. (ІЧМ НАНУ); заслужений працівник промисловості України, голова правління ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» Морозенко Є.В.

  Пленарне засідання продовжили тематичні доповіді провідних вчених України в галузі машинознавства д.т.н., професорів: Кузнєцова Ю.М. (ММІ НТУУ «КПІ»), Дирди В.І. (ІГТМ НАНУ), Огороднікова В.А. (ВНТУ), Тітова В.А. (ММІ НТУУ «КПІ»), Ткачука М.А. (НТУ «ХПІ»), Доброва І.В. (НМетАУ).

 Секційні засідання конференції проходили у конференц-залах академії і бібліотеки академії під керівництвом голів секцій д.т.н, професорів: №1 (Надутий В.П. (ІГТМ НАНУ), Хмара Л.А. (ПДБА); №2 (Ракша С.В. (ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна), Семенюк В.Ф. (ОНПУ)), №3 (Засельський В.Й. (КМІ НМетАУ), Бейгул О.О. (ДДТУ)), №4 (Дмитрієв Д.О. (ХНТУ), Дядюра К.О. (СДУ)), №5 (Ткачук М.А. (НТУ «ХПІ»), Головко В.І. (НМетАУ)).

 

img_8309.1_copy.jpg

img_402511.jpg img_40251111.jpg

 

kaplmech_18561.jpg Kaplmech_7940.jpg Kaplmech_19886.jpg  

Kaplmech_15321.jpgf5ab.jpg

f6a.jpg  f7.jpg

  

fo1.jpg Kaplmech_12719.jpg

Kaplmech_18404.jpgdsc04605.jpg

fo3.jpg                             img_57461.jpg

_lbr_2_rbr__tkachuk_dsc07113.jpg                dobrov_1.jpg

img_5732.jpg

img_8421.jpgf2b.jpg    

 

   Пленарне засідання другого дня конференції проходило на базі ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» під керівництвом Є.В. Морозенко та І.В. Доброва. На цьому засіданні у присутності 23 докторів та кандидатів наук разом з учасниками конференції виступили молоді співробітники заводу з доповідями про інновації та оригінальні технічні рішення актуальних проблем заводу. Після пленарного засідання для учасників конференції була організована змістовна екскурсія під керівництвом голови правління ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» Морозенко Є.В. та першого заступника голови правління Яцуби А.В. по цехам провідного підприємства Дніпропетровщини та України, яке всебічно запроваджує новітні технології та обладнання на рівні провідних західних підприємств.

 

img_8586.jpgKaplmech_14646.jpg

fot3.jpgfot1.jpg 

Kaplmech_18158.jpgfot2.jpg

Kaplmech_19462.jpgKaplmech_6075.jpg

Kaplmech_16235.jpgKaplmech_8140.jpg 

Kaplmech_5382.jpg11a.jpg

Kaplmech_4707.jpg

 

fot5.jpgfot4.jpg   

fot7.jpgfot8.jpg

 

  При підведені підсумків конференції її учасники відмітили взаємозв'язок представлених доповідей з практичними задачами виробництва та зацікавленість працівників підприємств України, таких як ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», у тісній співпраці з вітчизняною наукою.

 

podyaka.jpg

 

  Відмічено високий загальний науковий рівень доповідей, запропоновано на кафедрі прикладної механіки НМетАУ і у подальшому організовувати і проводити конференцію «Механіка машин – основна складова прикладної механіки» на регулярній основі.

 За результатами проведення конференції видана збірка праць у двох томах, а за рекомендацією програмного і організаційного комітетів, враховуючи рекомендації керівників секцій, окремі тези конференції можуть бути доопрацьовані та видані в фахових журналах  інформаційної підтримки конференції на умовах виконання вимог цих журналів.

 

foto1.jpgВгору: Конференція "Механіка машин" 2017