Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Загальная інформація

oblozhka1.jpg

 

Всеукраїнська науково-технічна конференція

«Механіка машин – основна складова прикладної механіки»,

присвячена 110-річчю з дня народження

 Кожевнікова Сергія Миколайовича

чл.-кор. АН України, проф., д.т.н.

Дніпро, Україна

11-13 квітня 2017

 

ОРГАНІЗАТОРИ ТА УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Міністерство освіти і науки України,

Придніпровський науковий центр НАН України і МОН України,

Національна металургійна академія України,

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України,

Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України,

Інститут технічної механіки Національної академії наук України та 

Національного космічного агентства України,

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна,

Національний гірничий університет,

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,

Механіко-машинобудівний інститут НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»,

Інститут механіки імені С.П. Тимошенко НАН України,

Одеський національний політехнічний університет,

Херсонський національний технічний університет,

Центральноукраїнський національний технічний університет,

Тернопільський національний технічний університет iменi Iвана Пулюя,

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,

Запорізький національний технічний університет,

Донбаська державна машинобудівна академія,

Сумський державний університет,

Вінницький національний технічний університет,

Інститут інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка»,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

Приазовський державний технічний університет,

Дніпровський державний технічний університет,

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Вгору: Конференція "Механіка машин" 2017